ພະຍາດອັນຕະລາຍຈາກໄພລະດູຝົນ

ສຳລັບ​ປັດ​ໄຈ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ເກີດ​ພະຍາດ​ລະ​ບາດ​ຫລື​ພະຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຕ່າງໆມີ​ຢູ່​ນຳກັນ 3 ຢ່າງຄື:

–   ເຊື້ອ​ພະຍາດ
– ຮ່າງກາຍ​ຄົນ
– ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ

ສຳລັບ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນສະພາບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ກໍ​ຄື​ມີ​ຝົນ​ຕົກອາ​ກາດ​ເຢັນ​ລົງ​ແລະ​ສຸ່ມຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ບາງ​ຊະນິດ​ຢູ່ໃນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໄດ້​ດົນ​ຂຶ້ນເຊັ່ນ:ໄວ​ຣັສ,​ໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່ແລະ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນກໍ​ຈະ​ເປັນ​ໄລຍະ​ທີ່​ສັດ​ບາງ​ຊະນິດເຊັ່ນ:ຍຸງ​ລາຍມີ​ການ​ຈະເລີນ​ພັນ​ແລະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ຄົນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນດັ່ງ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ໄລຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໄຂ້​ເລືອດ​ອອກນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໃນ​ບາງ​ບ່ອນຍັງ​ມີ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຂັງເມື່ອ​ໄປ​ສຳ​ຜັດ​ຖືກ​ນ້ຳຈຶ່ງ​ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ພະຍາດ​ທີ່​ມາ​ກັບ​ນ້ຳເຊັ່ນ:ພະຍາດ​ເລັບ​ໂຕດ​ໄປ​ໂລ​ຊີດ​ຫລື​ຍ່ຽວໜູ

ສັງເກດ​ແບບໃດ​ວ່າເຈັບ​ປ່ວຍ​ແລ້ວ

ສຳລັບ​ພະຍາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫລື​ພະຍາດ​ຕິດ​ເຊື້ອອາການ​ທໍາອິດ​​ທີ່​ສຳຄັນ​ກໍ​ຄື​ເປັນ​ໄຂ້ຊຶ່ງ​ຖ້າ​ເປັນ​ໄຂ້​ຫວັດ​ທຳມະດາຜູ້​ປ່ວຍ​ຈະ​ມີ​ອາການ​ທາງ​ລະບົບ​ຫາຍ​ໃຈເຊັ່ນ:ເຈັບ​ຄໍ,ໄອ,ຄັນ​ດັງ,ມີ​ນ້ຳ​ມູກແຕ່​ຖ້າ​ອາການ​ຮຸນແຮງ​ເປັນ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່​ຫລື​ປອດ​ບວມຜູ້​ປ່ວຍ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ໄຂ້​ສູງເຈັບ​ຫົວ​ຫລາຍຫລື​ມີ​ອາການ​ຫອບ​ຫືດ

ຖ້າເປັນ​ໄຂ້​ເລືອດ​ອອກໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ອາການ​ທາງ​ລະບົບ​ຫາຍ​ໃຈແຕ່​ຈະ​ເປັນ​ໄຂ້​ສູງ​ຟູ ແໜ້ນ​ທ້ອງຮາກໂດຍ​ຜູ້​ປ່ວຍ​ຈະ​ມີ​ໄຂ້​ສູງ​ຢູ່​ປະ​ມານ2-4ມື້ແລະ​ເມື່ອ​ໄຂ້​ຫລຸດ​ກໍ​ອາດຈະ​ມີ​ເລືອດ​ອອກ​ຫລື​ຊັອກ​ໄດ້ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ພົບ​ພະຍາດ​ນີ້​ໃນເດັກນ້ອຍ

ສ່ວນ​ພະຍາດ​ຍ່ຽວໜູຜູ້​ປ່ວຍ​ຈະ​ມີ​ໄຂ້​ສູງປວດ​ເມື່ອຍ​ຕາມ​ໂຕ,ຕາ​ແດງ,ຫມາກໄຂ່ຫລັງ​ວາຍ ແຕ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຄົົນທີ່​ປ່ວຍ​ເປັນ​ພະຍາດ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ການ​ສຳ​ຜັດ​ກັບ​ນ້ຳ​ໂດຍ​ຕີນ​ມີ​ບາດແຜຊຶ່ງ​ພົບ​ໄດ້​ທັງ​ໃນ​ເມືອງ​ແລະ​ຊົນນະບົດໂດຍ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ປະລິມານ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໃນ​ນ້ຳ​ແລະ​ໄລ​ຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການ​ແຊ່​ນ້ຳເພາະ​ແມ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ບາດແຜແຕ່​ຖ້າ​ແຊ່​ນ້ຳ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​ດົນ​ເກີນ6ຊົ່ວ​ໂມງຜິວ​ໜັງ​ທີ່​ແຊ່​ນ້ຳ​ກໍ​ຈະ​ຫ່ຽວແລະ​ສາມາດ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ຈາກ​ຜິວ​ໜັງ​ທີ່​ຫ່ຽວ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ

ສາ​ເຫດ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ພະຍາດ​ລະ​ບາດ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນ

ຄວາມ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຕາກ​ຝົນ​ຫລື​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ປຽກ​ຊຸ່ມເຮັດໃຫ້​ອຸນຫະພູມ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ຫລຸດລົງສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ພູ​ມ​ຕ້ານ​ທານ​ຫລຸດລົງ ປະກອບ​ກັບ​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ບາງ​ຊະນິດ​ມີ​ຄວາມ​ແຂງ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ລະດູ​ການຈຶ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເຈັບ​ປ່ວຍ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ

ພະຍາດ​ລະ​ບາດ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນເບິ່ງແຍງ​ປ້ອງ​ກັນ​ແບບໃດ?

ສຳລັບ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນສິ່ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຄື​ປິ່ນປົວ​ຮ່າງກາຍ​ໃຫ້​ອົບ​ອຸ່ນຖ້າ​ຕາກ​ຝົນ​ໂຕ​ປຽກ​ກໍ​ຄວນ​ຮີບ​ອາບ​ນ້ຳ,ເຊັດ​ໂຕ​ໃຫ້​ແຫ້ງໂດຍ​ສະເພາະ​ຫົວໃສ່​ເສື້ອ​ຜ້າ​ທີ່​ອົບ​ອຸ່ນແລະ​ຖ້າ​ໃນ​ເຮືອນ​ມີ​ແຫລ່ງ​ເພາະ​ພັນ​ລູກ​ນ້ຳຍຸງ​ລາຍກໍ​ຄວນ​ສຳ​ຫລວດ​ແລະ​ກຳຈັດຖ້າ​ມີ​ຝົນ​ຕົກ​ແລະ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຂັງກໍ​ຢ່າ​ໄປ​ແຊ່​ນ້ຳໂດຍ​ສະເພາະ​ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ມີ​ບາດແຜ​ຢູ່​ຕີນຖ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ກໍ​ຄວນ​​ໃສ່​ເກີບ​ບູ​ທຫລື​ຖ້າ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ບໍ່​ໄດ້ກໍ​ຄວນ​ຮີບ​ເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ຕີນ​ໂດຍ​ໃຊ້​ສະ​ບູແລະ​ເຊັດ​ເຮັດ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໃຫ້​ແຫ້ງນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ຄວນ​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາ​ຍຢ່າງສະ​ຫມ່ຳ​ສະ ເໝີລ້າງ​ມື​ໃຫ້​ສະ​ອາດກິນ​ອາຫານ​ທີ່​ມີ​ປະໂຫຍດແລະ​ຖ້າ​ມີ​ອາການ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ໂດຍ​ສະເພາະ​ເປັນ​ໄຂ້ກໍ​ບໍ່​ຄວນ​ຫາ​ຊື້​ຢາ​ມາ​ກິນເອງເພາະ​ຢາ​ບາງ​ຊະນິດອາດຈະ​ເຮັດໃຫ້​ຜູ້​ປ່ວຍ​ມີ​ອາການ​ຮ້າຍກວ່າເກົ່າເຊັ່ນ​ຢາ​ແກ້​ໄຂ້​ທີ່​ມີ​ລິດ​ແຮງອາດ​ເຮັດໃຫ້​ຜູ້​ປ່ວຍ​ໄຂ້​ເລືອດ​ອອກ​ມີ​ເລືອດ​ອອກ​ງ່າຍ​ຍິ່ງ​ຂຶ້ນດັ່ງ​ນັ້ນ​ຖ້າ​ມີ​ອາການ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ຈຶ່ງ​ຄວນ​ໄປ​ພົບ​ໝໍ​ໂດຍ​ສະເພາະ​ໃນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ພະຍາດ​ປະຈຳ​ຕົວຫລື​ຮ່າງກາຍ​ບໍ່​ແຂງ​ແຮງເຊັ່ນ:ເດັກ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ2ປີຜູ້​ສູງ​ອາ​ຍຸ​ທີ່​ມີ​ອາ​ຍຸ​ຫລາຍກວ່າ65ປີຫລື​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ພະຍາດ​ປະຈຳ​ຕົວ​ຊຳເຮື້ອເຊັ່ນ:​ພະຍາດ​ປອດ,ມະ​ເຮັງ,ພະຍາດ​ຫົວ​ໃຈເນື່ອງ​ຈາກ​ອາດຈະ​ມີ​ອາການ​ປ່ວຍ​ຮຸນແຮງ​ຫລາຍກວ່າ​ຄົນ​ປົກກະຕິ​ໄດ້

ການ​ປິ່ນປົວພະຍາດ​ລະ​ບາດ​ໃນ​ລະດູ​ຝົນ

ທັງ3ພະຍາດ​ມີ​ວິທີ​ການ​ເບິ່ງແຍງ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຄືກັນແຕ່​ວິທີ​ການ​ປິ່ນປົວ​ຈະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ອອກ​ໄປໂດຍ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໃຫຍ່​ຫລື​ປອດ​ບວມຊຶ່ງ​ເກີດ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັສໃນ​ບາງກໍລະນີ​ແພດ​ອາດ​ຈະໃຫ້​ຢາ​ຕ້ານ​ໄວ​ຣັສແລະ​ປິ່ນປົວ​ແບບ​ເບິ່ງອາການສ່ວນ​ໄຂ້​ເລືອດ​ອອກໃນ​ໄລຍະ​ທີ່​ໄຂ້​ຫລຸດແລະ​ອາດ​ເກີດ​ອາການ​ຊັອກກໍ​ອາດຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ໃຫ້​ນ້ຳ​ເກືອ​ຫລື​ຕິດ​ຕາມ​ອາການ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດສ່ວນ​ພະຍາດ​ຍ່ຽວໜູ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ໃຫ້​ຢາ​ປະຕິ​ຊີວ​ນະ​ໃນ​ການ​ຂ້າ​ເຊື້ອ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງລວມ​ທັງ​ຖ້າ​ມີ​ຫມາກໄຂ່ຫລັງ​ວາຍກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຟອກ​ຫມາກໄຂ່ຫລັງ​ນໍາອີກ