ຝົນຍັງຈະສືບຕໍ່ຕົກອີກຫລາຍວັນ

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ແຈ້ງ ສະພາບອາກາດໃນວັນທີ 4-6 ກັນຍາ 2015 ນີ້ວ່າ: ຮ່ອງຄວາມກົດດັນອາກາດຕ່ຳ ຍັງສືບຕໍ່ພາດຜ່ານ ແຂວງພາກເໜືອ ຫາພາກກາງຂອງລາວ, ສົມທົບກັບລົມມໍລະສຸມ ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ມີແຮງກຳລັງປານກາງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງ ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ລົງຫາພາກກາງ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີເມກປົກຫຸ້ມເປັນສ່ວນຫລາຍ ຍັງຈະມີຝົນຕົກຟ້າຄະນອງ ໃນລະດັບຄ່ອຍຢູ່ທົ່ວໄປ ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ຕົກປານກາງ ຢູ່ບາງບໍລິເວນ ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ 24  ອົງສາ, ສູງສຸດ 29-30 ອົງສາ, ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຕົກລະດັບຄ່ອຍ, ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຟ້າຄະນອງບາງບໍລິເວນ, ສ່ວນວັນທີ 6 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຝອຍປົກຫຸ້ມເປັນບໍລິເວນກວ້າງ.

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຍັງຈະມີຝົນຕົກຟ້າຄະນອງໃນລະດັບຄ່ອຍ ແລະ ຕົກປານກາງ ເປັນບາງໂອກາດ ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ 23 ອົງສາ, ສູງສຸດ 27-29 ອົງສາ, ໃນວັນທີ 4-5 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຕົກໃນລະ ດັບຄ່ອຍທົ່ວບໍລິເວນ, ວັນທີ 6 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຝອຍເລັກໜ້ອຍ.

ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ: ມີເມກປົກຄຸມເປັນບາງສ່ວນ, ຍັງຈະມີຝົນຕົກຟ້າຄະນອງ ໃນລະດັບຄ່ອຍ ແລະ ຕົກປານກາງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ,ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ 19-20 ອົງສາ, ສູງສຸດ 25-26ອົງສາ ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ ຈະມີຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍ,ໃນວັນທີ 5ກັນຍາ ຈະມີຝົນຝອຍຕົກກະແຈກກະຈາຍບາງເນື້ອທີ່, ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍບາງພື້ນທີ່.

ຫລວງນ້ຳທາ ມີເມກປົກຄຸມເປັນສ່ວນຫລາຍ, ມີເມກປົກຄຸນເປັນສ່ວນຫລາຍ, ຍັງຈະມີຝົນຕົກຟ້າຄະນອງ ໃນລະດັບຄ່ອຍເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ຕົກປານກາງຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ  21-22 ອົງສາ, ສູງສຸດ 32-33 ອົງສາ, ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ ຈະມີຈະມີຝົນຕົກກະແຈກກະຈາຍ, ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄອຍ, ສ່ວນວັນທີ 6 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຝອຍເປັນບາງເນື້ອທີ່.

ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ 21-22 ອົງສາ, ສູງສຸດ 30-31 ອົງສາ,  ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ ຈະມີຈະມີຝົນຕົກກະແຈກກະຈາຍ, ໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຕົກໃນລະດັບຄອຍ, ສວ່ນວັນທີ 6 ກັນຍາ ຈະມີຝົນຝອຍເປັນບາງເນື້ອທີ່.

ແຂວງຈຳປາສັກ ອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດ 24 ອົງສາ, ສູງສຸດ 31-32 ອົງສາ ໃນວັນທີ 4-5 ກັນຍາ ຈະມີຝົນ ຕົກໃນລະດັບຄ່ອຍເປັນບໍລິເວນກວ້າງ, ໃນວັນທີ 6 ຈະມີຝົນຝອຍຕົກເປັນບາງໂອກາດ.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..