ຝຮັງໃຈບຸນຊ່ວຍປູກສ້ງໂຮງຮຽນໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ

  ພາບທີ່ຝຣັ່ງກຳລັງສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ບ້ານດອນໄຊ ເມືອງໄຊແຂວງອຸດົມໄຊຝຣັງທີ່ມາທ່ອງທ່ຽວເມືອງລາວໄດ້ ມາເຫັນນ້ອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນໃນໂຮງຮຽນທີ່ຊຸດໂຊມ ພວກເຂົາເລີຍເກີດສົງສານເດັກນ້ອຍທີຕ້ອງຮຽນໃນໂຮງຮຽນສະພາບ ແບບນີ້ເລີຍຄິດຢາກເຫັນເດັກນ້ອຍມີໂຮງຮຽນດີໆຮຽນຈື່ງໄດ້ພາກັນລະດົມທືນກັນເອງຊື້ວັດຖຸສີ່ງຂອງໃນການສ້າງໂຮງຮຽນ

ແລະກໍ່ໄດ້ພາກັນລົງມື້ເປັນຊ່າງເອງເພື່ອສ້າງໂຮງຮຽນຫລັງໃໝ່ໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນຈົນສຳເລັດ 5 ຫ້ອງ ແຕ່ປໍ 1 ຮອດປໍ 5

 ........................................................

 ຂໍ້ຂອບໃຈທີ່ມາ : ສະບາຍດີເມືອງລາວ