ຜົມ...ກໍ່ຕ້ອງການສານອາຫານດີໆເຊັ່ນກັນ

ຢ່າຄິດວ່າພຽງແຕ່ສະຜົມລົງຄີມນວດຈະພຽງພໍສຳຫຼັບການດູແລເສັ້ນຜົມໂດຍສະເພາະຜົມແຫ້ງເສຍແລະຖືກທຳລາຍ ຍິ່ງຕ້ອງການດູແລຢ່າງ ລຶກຊື້ງ ນອກຈາກການເລືອກຜະລິດຕະພັນດູແລເສັ້ນຜົມທີ່ສາມາດແກ້ປັນຫາຜົມແຫ້ງເສຍໄດ້ຢ່າງກົງຈຸດ ແລ້ວອາຫານກໍ່ມີສ່ວນສຳຄັນໃນ ການດູແລບຳລຸງເສັ້ນຜົມຈາກພາຍໃນ ມາເບິ່ງ 3 ສຸດຍອດອາຫານບຳ ລຸງຜົມງາມທີ່ທ່ານຕ້ອງບໍ່ພາດ
-ໄຂ່ແດງອຸດົມໄປດ້ວຍ Biotin ຫຼື Co-Enzyme R ເມື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບວິຕາມິນບີ ລວມຈະຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນຜົມຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ ບໍ່ຂາດງ່າຍ


-ຊີ້ນປາແຊວມ້ອນແລະປາທູນ່າອຸດົມໄປດ້ວຍ Omega-3 ຊ່ວຍບຳລຸງເສັ້ນຜົມແລະໜັງຫົວພ້ອມທັງປ້ອງກັນຜົມແຫ້ງເສຍ

-ຫອຍນາງລົມອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນສັງກະສີ Zinc Vitamin ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮາກຜົມຍຶດ ແໜ້ນແລະແຂງແຮງເສັ້ນຜົມບໍ່ຫັກງ່າຍ

..........................................................................................................................................................................................................................................