ຜົນເສຍຂອງການຕິດໜ້າຈໍເປັນເວລາດົນໆ !

ຄົນຍຸກນີ້ພາກັນໃຊ້ສະມາດໂຟນ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ແຜ່ຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ແສງຈາກໜ້າຈໍສະມາດໂຟນນັ້ນ ສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຫຼາຍຄົນຍັງບໍ່ຮູ້ ນອກຈາກນີ້ ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ແລະ ແທບເລັດ ກໍ່ຍັງສົ່ງຜົນເສຍເຊັ່ນດຽວກັນ ຖ້າຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດວຽກກັບໜ້າຈໍດົນໆໝົດມື້ ນອກຈາກເວລາເຮັດວຽກແລ້ວຍັງຕິດໜ້າຈໍສະມາດໂຟນ ຫຼື ແທບເລັດອີກ ເພື່ອເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ກໍ່ຄື ມັນຈະນໍາເອົາຜົນເສຍຫຼາຍຢ່າງມາສູ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງເຊັ່ນ - ສົ່ງຜົນເສຍທາງດ້ານສາຍຕາ ເຊັ່ນ ຕາແຫ້ງ ກ້າມຊີ້ນຕາເຮັດວຽກໜັກ ຫຼື ຈໍຮັບຕາທີ່ຜິດປົກກະຕິ - ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ກ້າມຊີ້ນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເຈັບຄໍ ບ່າໄຫຼ່ ແຂນ ນິ້ວລັອກ - ສະໝອງຕອບສະໜອງກັບສະມາດໂຟນ ກະຕຸ້ນໃຫ້ສະໝອງເກີດວາມສຸກ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກຕິດສຸກ ແລະ ຢາກຫຼິ້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ - ສະມາທິສັ້ນລົງ ສົ່ງຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ - ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກອ້ວນ ເພາະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ - ບໍ່ມີປະຕິສໍາພັນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ - ມີບັນຫາດ້ານອາລົມ ເພາະບໍ່ມັກເຂົ້າສັງຄົມ ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການຊຶມເສົ້າ - ມີບັນຫາຕໍ່ການນອນ ເພາະວ່າແສງສີຟ້າຈາກເຄື່ອງມືການສື່ສານ ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຫຼັ່ງເມລາໂທນິນ ເຮັດໃຫ້ນອນບໍ່ຫຼັບ