ຜົນຮ້າຍຂອງຢາສູບ

ຢາສູບ ເປັນສາເຫດຫລັກຂອງ ການເສຍຊີວິດທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງມີເຖິງ 6 ລ້ານຄົນໃນແຕ່ລະປີ ໃນນັ້ນ 6 ແສນຄົນ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ສູບຢາ ແຕ່ກໍເສຍຊີວິດຍ້ອນການຫາຍໃຈເອົາຄັວນຢາສູບ ຫຼື ຜູ້ສູບຢາມືສອງ.

ສຳລັບຢູ່ ສປປ.ລາວ ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການບໍລິໂພກຢາສູບປີລະ 4.807 ຄົນ ຫຼື ມື້ລະ 13 ຄົນ ຖ້າບໍ່ມີມາດຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຄວບຄຸມ ການຕາຍຍ້ອນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກຢາສູບຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າພາຍໃນປີ 2020 ຜົນການສຳຫລວດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສູບຢາໃນປີ 2012 ພົບວ່າ ຄົນລາວສູບຢາເຖິງ 29,4% ຫຼື ປະມານ1.032.000 ຄົນ ສະເພາະຜູ້ຊາຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9% ໃນປີ 2007 ເປັນ14,3% ໃນປີ 2011 ແລະ ແມ່ຍິງກໍເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ຈາກ 0,7% ໃນປີ2003 ເປັນ 1,1% ໃນປີ 2011 ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຜົນຮ້າຍ ອັນຕະລາຍຂອງການສູບຢາ ດັ່ງນັ້ນ ພັກລັດຖະບານລາວ ຈິ່ງເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍຂອງການສູບຢາໃຫ້ຄົນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ດ້ວຍຫລາຍຮູ້ແບບ ແລະ ຫລາຍກິດຈະກຳ ບວກກັບໃນປີນີ້ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເປັນເມືອງແຫ່ງສຸຂະພາບ (Healthy City) ແລະເພື່ອຢາກຈັດໃຫ້ເປັນເມືອງແຫ່ງສຸຂະພາບນັ້ນ ມີຫລາຍກິດຈະກຳທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດເຊັ່ນ ການຄວບຄຸມຢາສູບ ຄວາມປອດໄພເທິງທ້ອງຖະໜົນທີ່ພົວພັນກັບການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ການອອກກຳລັງກາຍການບໍລິໂພກອາ ຫານຖືກຕາມຫລັກໂພຊະນາການ ແລະ ອື່ນໆ ໃນນັ້ນ ຈະຂໍຍົກເອົາຫົວຂໍ້ “ການຄວບຄຸມຢາສູບ’’ ຊຶ່ງເປັນວຽກບູລິມະສິດຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປັດຈຸບັນ ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ“ໂຄງການສົ່ງເສີມໂຮງຮຽນປອດຄວັນຢາສູບ 100%” ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວ4 ໂຮງຮຽນຄື ມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ ໜອງບອນ ເພຍວັດ ແລະມັດທະຍົມຕອນປາຍທົ່ງປົ່ງ ຊຶ່ງການປະກາດ 4 ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວເປັນໂຮງຮຽນປອດຄວັນຢາສູບ ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ ໂດຍສະເພາະຈັດເຂດປອດຄວັນຢາສູບໃນບໍລິເວນ ຫຼື ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ນອນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ສິ່ງສຳຄັນ ເພື່ອເປັນການເຕືອນສະຕິຂອງຜູ້ສູບຢາ ບໍ່ໃຫ້ສູບຢາຢູ່ສະຖານທີ່ມີປ້າຍຫ້າມສູບຢາ ພ້ອມທັງເປັນແບບຢ່າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນອື່ນໆໃນຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມກັນນີ້ ກໍເປັນການປຸກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ບໍ່ໃຫ້ລິເລີ່ມສູບຢາ ແຕ່ຫັນມາຫລິ້ນກິລາ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳເພື່ອສຸຂະພາບ..ການສູບຢາ ເປັນອັນຕະລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ຂ້າຊີວິດຂອງຄົນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນແຕ່ລະປີ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນຊ່ອຍກັນຕ້ານການສູບຢາຢ່າງແຂງ ແຮງໂດຍເລີ່ມຈາກການເອົາໃຈໃສ່ໃນຄອບຄົວບໍ່ໃຫ້ສູບຢາ ແລະສູບດົມເອົາຄວັນຢາສູບ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະຕົວທ່ານເອງ.

ໂດຍ: ວັນຄຳ

…………………………………………………………………………………………………………

ທີ່ມາ: Vientiane today