ຜົນວິໃຈຊີ້ແມ່ຍິງນອນໜ້ອຍສ່ຽງມະເຮັງເຕົ້ານົມ

   ມະຫາວິທະຍາໄລຊິຄາໂກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລນໍເວສເທິຣນອາເມລິກາ ໄດ້ວິໄຈເລື່ອງ ເບົາຫວານ ແລະ ພົບວ່າ: ຜູ້ປ່ວຍ ໂລກເບົາຫວານທີ່ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບກລູໂຄສ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວເຖິງ 23% ຂະນະດຽວກັນລະດັບອິນຊູ ລິນກໍ ສູງຢ່າງວ່ອງໄວເຖິງ 48% ດ້ວຍ ແຕ່ຖ້ານອນຫຼັບຢ່າງພຽງພໍກໍຈະຫຼຸດປະລິມານ ນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຂະ ນະທີ່ການວິໄຈຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Tohoku ທີ່ຢີ່ປຸ່ນໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນຈາກ 24.000 ຄົນ,

   ພົບວ່າແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 40–79 ປີ ທີ່ນອນໜ້ອຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງ ມີໂອກາດ 62% ທີ່ຈະເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ຄົນນອນຫຼາຍກວ່າ 9 ຊົ່ວ ໂມງ ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍກວ່າ 28% ສ່ວນແມ່ຍິງທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍ ກວ່າ 60 ປີ ທີ່ນອນໜ້ອຍກວ່າ 5 ຊົ່ວໂມງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ເປັນໂລກຫົວໃຈເຖິງ 2 ເທົ່າ ຄົນທີ່ນອນໜ້ອຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງສະເລ່ຍແລ້ວ 47 % ມີໂອກາດ ເກີດມະເຮັງລຳໄສ້ຫຼາຍກວ່າ ຄົນທີ່ນອນຫຼັບດີຢ່າງໜ້ອຍ 7 ຊົ່ວໂມງ. ວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູຜົນເສຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ການ ນອນເດິກຄືໃຫ້ກິນ ຫຼື ດື່ມນໍ້າໃບ ຜັກໜອກ ເພາະມີສັບພະຄຸນຊ່ວຍຫຼຸດພາວະການອັກເສບຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ດີ.