ຜົນຜະລິດເຂົ້ານາປີບັນລຸໄດ້ 3,3 ລ້ານໂຕນ

ກະຊວງກະຊິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດສາມາດເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາປີສຳເລັດແລ້ວ 100% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດຳທັງໝົດ 770.000 ເຮັກຕາ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດທັງໝົດ 3,3 ລ້ານໂຕນ, ໂດຍສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບການເກັບກ່ຽວບັນລຸປະມານ 4 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ, ໃນນີ້ພາກເໜືອປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 542.000 ໂຕນ, ພາກກາງຫຼາຍກວ່າ 1,8 ລ້ານໂຕນ, ພາກໃຕ້ຫຼາຍກວ່າ 984.000 ໂຕນ.
ກະຊວງກະຊິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປູກເຂົ້ານາປີ ປີນີ້ເມື່ອຖຽບໃສ່ປີຜ່ານມາແລ້ວເຫັນວ່າມີຂະບວນການດີຂື້ນ, ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂື້ນ, ແຕ່ຫຼຸດຄາດໝາຍແຜນການວາງໄວ້, ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ໄພນ້ຳຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ, ສັດຕູພືດທຳລາຍ ແລະ ກະສິກອນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ນາຫັນໄປປູກພືດອາຍຸສັ້ນທີ່ນຳໃຊ້ນ້ຳໜ້ອຍກວ່າການປູກເຂົ້າແທນ, ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ສ່ວນຂະບວນການປູກພືດອື່ນໆທົ່ວປະເທດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 470.000 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 74% ຂອງແຜນການ, ສຳລັບພືດອາຍຸສັ້ນປູກໄດ້ຫຼາຍຮອບວຽນກໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ກະຊວງກະຊິກໍາ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ປັດຈຸບັນຂະແໜງກະສິກຳໄດ້ປະສານສົມທົບກັບທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສັງລວມແຜນການ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ພືດລະດູແລ້ງ ປະຈຳປີ 2016 ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ນໍ້າ, ຝຸ່ນ, ແນວພັນ ແລະ ອື່ນໆໃຫ້ຮັບປະກັນ.