ຜົນປະໂຫຍດຂອງດອກກະເດົາ

1.ຊ່ວຍບຳລຸງເລືອດ

2.ຊ່ວຍບໍາລຸງແລະຮັກສາສາຍຕາ

3.ຊ່ວຍລຸດຄວາມຄຽດ

4.ຊ່ວຍໃຫ້ນອນລັບສະບາຍ

5.ຊ່ວຍແກ້ໂລກຫົວໃຈຫລືຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ (ໃບ,ເປືອກ,ຫມາກ)

6.ຊ່ວຍແກ້ອາການຮ້ອນໃນ 

7.ຊ່ວຍອາການໂລກເບົາຫວານ

8,ຊ່ວຍແກ້ລົມຈັບ( ຮາກ,ຫມາກ)

9.ຊ່ວຍແກ້ຖົງນ້ຳດີອັກເສບ

10.ໃບໃຊ້ເປັນຢາປົກຮັກສາຝີແກ້ພິດຝີໂດຍໃຊ້ໃບກະເດົາຕຳແລ້ວປົກໃໍຊ້ຜ້າປິດທັບປ່ຽນຢາວັນລະ2ຄັ້ງເຊົ້າແລງ

11.ຊ່ວຍແກ້ອາການຜິວແຫ້ງ(ນ້ຳມັນກະເດົາ)