ຜົນການວິໄຈ ພົບວ່າໃບຜັກນອກ ຮັກສາອາການເສັ້ນເລືອດຂອດໄດ້

ຜົນການວິໄຈ ພົບວ່າໃບຜັກນອກ ຮັກສາອາການເສັ້ນເລືອດຂອດໄດ້

ໃບຜັກນອກ ເປັນພືດທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດໃນແຖບອິນເດຍ ຢີ່ປຸ່ນ, ຈີນ, ສີລັງກາ ຊາວອິນເດຍເຊື່ອວ່າໃບຜັກນອກສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸຢືນຍາວຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມກຳລັງ

ໃນສະໄໝບູຮານໃບຜັກນອກຖືກໃຊ້ລະງັບປະສາດ ໃຊ້ເປັນຢາບຳລຸງກຳລັງ ເສີມສ້າງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງສະໝອງ ປ້ອງກັນໂລກກ່ຽວກັບປະສາດ

ສ່ວນຕຳລາຢາບູຮານມັກຈະໃຊ້ຜັກນອກເພື່ອຮັກສາອາການຊ້ຳໃນ ບຳລຸງຫົວໃຈ ແກ້ອ່ອນເພຍ ເມື່ອຍລ້າ ຂັບຍ່ຽວ

ການຮັກສາອາການເສັ້ນເລືອດຂອດ ໃບຜັກນອກຊ່ວຍຮັກສາເສັ້ນເລືອດຂອດ ນອກຈາກການຜ່າຕັດຮັກສາເສັ້ນເລືອດຂອດແລ້ວການຮັບປະທານໃບຜັກນອກກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງຂອງຜູ້ມີປັນຫາເສັ້ນເລືອດຂອດ

ຜົນງານການວິໄຈຫຼາຍອັນໄດ້ນຳໃຊ້ໃບຜັກນອກຮັກສາຜູ້ທີ່ມີອາການເສັ້ນເລືອດຂອດ ພົບວ່າ 8 ໃນ 10 ມີອາການດີຂຶ້ນເສັ້ນເລືອດທີ່ໂປ່ງພອງຍຸບລົງ ເນື່ອງຈາກໄຕເຕີພີນອຍ ຊ່ວຍລົດການອຸດຕັນຂອງເສັ້ນເລືອດເຮັດໃຫ້ລະບົບໄຫຼວຽນເລືອດດີຂຶ້ນ

ແລະອີກໜຶ່ງງານວິໄຈຂອງ ດຣ ແດນຽວ ມາວຮີ ເວົ້າວ່າ ໃບຜັກນອກຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງກາານໄຫຼວຽນຂອງເສັ້ນເລືອດດຳ ປ້ອງກັນ ແລະ ລົດການເກີດເສັ້ນເລືອດຂອດ