ຜົນການປະກວດ Miss Universe Laos 2017

ຜົນການປະກວດ Miss Universe Laos 2017
+ ອັນດັບທີ 1 ຫມາຍເລກ MUL 03 ນາງ ສຸພາພອນ ສົມວິຈິດ


+ ອັນດັບທີ 2 ຫມາຍເລກ MUL 09 ນາງ ອາລິຢາວັນ ພົມມະຈັກ


+ ອັນດັບທີ 3 ຫມາຍເລກ MUL 05 ນາງ ອອນອານົງ ຫອມສົມບັດ


+ ອັນດັບທີ 4 ຫມາຍເລກ MUL 01 ນາງ ວາລິຊະລາ ຕັງສຸວັນ


+ ອັນດັບທີ 5 ຫມາຍເລກ MUL 06 ນາງ ສຸກສະຫວັນ ຫລວງລາດ