ຜູ້ສັນຈອນຮ້ອງແກ້ບັນທາງຂ້າມລະຫວ່າງ ຕະຫຼາດຂົວດິນ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ

ນັກຂ່າວລາຍງານເມື່ອວັນທີ 18 ສິງຫາ 2017 ເຖິງບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຂ້າມທາງ ຈາກຕະຫຼາດຂົວດິນ-ຕະຫຼາດເຊົ້າ ວ່າ ປັດຈຸບັນຜູ້ສັນຈອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຂ້າມທາງດັ່ງກ່າວ.

ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂບັນຫາການສັນຈອນ ໃນເສັ້ນທາງບໍລິເວນຕະຫຼາດເຊົ້າກັບຕະຫຼາດເຊົ້າ ພະແນກໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງນະຄອນຫຼວງ ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈະລາຈອນ ໄດ້ວາງແຜນແລະວາງແທ່ງຊີມັງເປັນກຳແພງຂັ້ນກາງທາງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລົດລ້ຽວກັບໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວໄດ້ ການໃສ່ກຳແພງດັ່ງກ່າວເຫັນໄດ້ວ່າສະພາບການສັນຈອນແມ່ນເຂົ້າສູ່ລະບຽບດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສັນຈອນຂອງລົດ.

ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການວາງສິ່ງກີດຂວາງເປັນກຳແພງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພັດກະທົບກັບການຂ້າມທາງຂອງຜູ້ສັນຈອນທີ່ຈະຂ້າມທາງ ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ຈົ່ງປ່ອງໄວ້ (ອາດຈະດ້ວຍເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ) ແຕ່ໃນສະພາບຕົວຈິງແລ້ວນັ້ນ ຜູ້ສັນຈອນມີຄວາມລຳບາກ ຊິຍ່າງລຽບໄປຫາບ່ອນທີ່ຈົ່ງປ່ອງໄວ້(ຫນ້າກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ) ຫຼືຍ່າງໄປຂ້າມຢູ່ສີ່ແຍກໄປແດງ ກໍເຫັນວ່າໄກສົມຄວນ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຍ່າງລັດແລະປິນກຳແພງດັ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບ.

ຜູ້ສັນຈອນທ່ານໜຶ່ງໄດ້ຝາກເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າ: ຢາກໃຫ້ຈົ່ງປ່ອງໃຫ້ຄົນສາມາດຍ່າງຜ່ານໄດ້ ຄືກັນກັບປ່ອງທີ່ຈົ່ງໄວ້ຢູ່ຫນ້າກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຫຼືບໍ່ກໍຄວນຈະສ້າງຂົວຂ້າມທາງໃຫ້ປະຊາຊົນແດ່ ເພາະການຂ້າມທາງແບບທີ່ເຫັນນີ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດອຸບັດເຫດຕົກກຳແພງ ແລະສ່ຽງຕໍ່ອຸບັດເຫດລົດຕຳໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ລາວໂພສຕ໌ Laopost