ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໄມ້ເຖື່ອນເລີ່ມອັດປະຕູຂັງໂຕເອງຍ້ອນບໍ່ມີທາງອອກ

ແຫລ່ງທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ພາຍຫລັງຄໍາສັ່ງເລກທີ 15 ຂອງ/ນຍ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສົ່ງໄມ້ອອກນັ້ນພົບວ່າບັນຍາກາດການເຄື່ອນໄຫວຕັດໄມ້ເພື່ອເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກເລີ່ມງຽບເຫງົາ ແລະ ມິດຈີ່ລີ່ປານຜີປ່າຊ້າ, ລົດຕາມເສັ້ນທາງລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງກໍບໍ່ຄຶກຄັກຄືກັບຫລາຍປີຜ່ານມາເພາະນັກທຸລະກິດຈໍານວນໜຶ່ງໝົດນາກິນ ບາງຄົນເຖິງຂັ້ນອັດປະຕູຂັງໂຕເອງໄວ້ບໍ່ຍາກພົບໃຜຍ້ອນບໍ່ມີທາງອອກເພາະຜ່ານມາມີແຕ່ຕັດໄມ້ໄປຂາຍ. ບັນຫາຕັດໄມ້ສົ່ງອອກເຖື່ອນໂດຍບໍ່ຜ່ານລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດຊາດບໍ່ໜ້ອຍເພາະເມັດເງິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂົ້າຖົງບຸກຄົນ ຍິ່ງກວ່ານັ້ນຍັງທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຂດທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນ.
ແຕ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຍັງໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດສາມາດປັບປຸງໂຕເອງ ແລະ ປ່ຽນແນວຄິດເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ພ້ອມນີ້ກໍຂໍໃຫ້ຖິ້ມປະແນວຄິດຮີບດ່ວນ ແລະ ຫັນມາຊ່ວຍປະຊາຊົນຍັງທຸກຍາກຫລາຍ.

 

ໂດຍ: ແຫລ່ງທ່ອງຖິ່ນ.

ທີ່ມາ: Pathedlao Lao