ຜູ້ຖືກໂຄງການບໍ່ເຫັນດີຄ່າຊົດເຊີຍດິນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດກວມລວມໄຊເສດຖາ

      ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສ້າງເຂດເສດຖະພິເສດກວມລວມໄຊເສດຖາປະຈຸບັນຍັງມີຈຳ ນວນໜຶ່ງບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ການກຳນົດລາຄາຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບເນື່ອງຈາກໄດ້ພຽງ 20 ພັນກີບຕໍ່ຕາແມັດ.
      ໂດຍສະເລ່ຍສຳລັບຜູ້ມີໃບຕາດິນ ແລະ 14 ພັນກີບຕໍ່ຕາແມັດແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບຕາດິນ ສະນັ້ນ ຈິ່ງກາຍເປັນບັນຫາເຮັດໃຫ້ການຊົດເຊີຍເນື້ອທີ່ດິນຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການ ຊຶ່ງຮອດຂະນະນີ້ ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 545 ເຮັກຕາຈາກ 1 ພັນເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 54,5% ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ.

     ອີງຕາມຂໍ້ມູນຊີ້ແຈງຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາທີ່ຈັດຂຶ້ນບໍ່ດົນມານີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການພັດທະນາກວມ ລວມໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງເຂດອຸດສາຫະກຳຫຼັກ 21 (ເຂດອຸດສາຫະກຳໂຄກສະອາດ) ແລະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຈາກກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມສະບັບເລກທີ 7560/ກຊສ ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2013 ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1 ພັນເຮັກຕາມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 1.024 ຕື້ກີບປະມານ 128 ລ້ານໂດລາ ໃນນັ້ນ ບໍລິສັດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ) ມູນຄ່າ 784 ຕື້ກີບ ຫຼື ປະມານ 98 ລ້ານໂດລາກວມເອົາ 75% ແລະລັດຖະບານລາວ ໂດຍແມ່ນອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືຮຸ້ນ 25% ໃນມູນຄ່າ 240 ຕື້ກີບ ປະມານ 30 ລ້ານໂດລາ.

     ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວ ກະທົບຕໍ່ຊັບ ສິນຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນ 2 ເມືອງ ກວມເອົາ 6 ບ້ານ ຄືເມືອງໄຊທານີ ມີບ້ານຫົວຊຽງ, ບ້ານສ້າງຫົວບໍ່, ບ້ານສະພັງຄະນົງ ແລະເມືອງໄຊເສດຖາ ມີບ້ານນາໂນ, ບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ແລະບ້ານໂຊກນ້ອຍ.

     ຊຶ່ງການກຳນົດລາຄາຫົວໜ່ວຍແມ່ນ ບໍ່ມີນິຕິກຳໃນການກຳນົດລາຄາກາງ, ລາຄາຫົວໜ່ວຍຊົດເຊີຍນີ້ ແມ່ນຂຶ້ນນຳຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະໜ່ວຍງານແກ້ ໄຂທີ່ດິນ, ໂດຍການກຳນົດລາຄາຫົວໜ່ວຍແມ່ນ 20 ພັນກີບຕໍ່ຕາແມັດ (ມ2) ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີໃບຕາດິນ, ສ່ວນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບ ຕາດິນ 14 ພັນກີບຕໍ່ຕາມແມັດ (ມ2) ຊຶ່ງໄດ້ມີປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ກັບລາຄາຫົວໜ່ວຍຊົດເຊີຍດັ່ງກ່າວ.

     ການຊົດເຊີຍເນື້ອທີ່ດິນໃນຈຳນວນ 1.000 ເຮັກຕາຕາມແຜນການຊົດເຊີຍ ແມ່ນໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 3 ປີ ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 545 ເຮັກຕາ ສະເລ່ຍປະມານ 54,5% ນອກນັ້ນ ຍັງມີອີກ 11 ຕອນທີ່ເຈົ້າຂອງສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຍັງບໍ່ທັນມາແຈ້ງ (ບໍ່ທັນໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກຄິດໄລ່ ຄ່າຊົດເຊີຍ).

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.