ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂລກຫົວໃຈເຕືອນ ດື່ມນ້ຳເຢັນຫຼັງກິນເຂົ້າເປັນອັນຕະລາຍ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂລກຫົວໃຈເຕືອນ ດື່ມນ້ຳເຢັນຫຼັງກິນເຂົ້າເປັນອັນຕະລາຍ

ມີຄຳຖາມ ຫຼັງກິນເຂົ້າໃນແຕ່ລະມື້ສຳເລັດ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ທ່ານມັກເຮັດຫຍັງຫຼັງຈາກນັ້ນ

ຫຼາຍຄົນອາດມັກກິນນ້ຳເຢັນເວລາກິນເຂົ້າຫຼືຫຼັງກິນເຂົ້າແມ່ນບໍ?

ເຮັດແບບນີ້ຈະຮູ້ສຶກສະບາຍ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງເວລາກິນສຸກີ້ ເຜີ ຫຼື ແກງຈືດຮ້ອນໆ ແລ້ວກິນນ້ຳໂຄ໊ກເຢັນໆຈັກແກ້ວມັນຈະຟິນແບບບໍ່ຕ້ອງຖາມ

ຖ້າເຈົ້າເຄີຍຊິນກັບການເຮັດແບບນີ້ ເຈົ້າຕ້ອງເລີ່ມປ່ຽນແປງຕົວເອງນັບຈາກມື້ນີ້

ມາເບິ່ງວິທີ່ເຮົາແນະນຳ: ທ່ານໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຫົວໃຈກ່າວວ່າ ບົດລົງໂທດທີ່ຮຸ່ນແຮງສຳລັບຄົນທີ່ດື່ມນ້ຳເຢັນຫຼັງກິນເຂົ້າກໍ່ຄື ອັນຕະລາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຫົວໃຈຂອງເຈົ້າ

ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າການດື່ມເຄື່ອງດື່ມເຢັນໆ ຫຼັງກິນເຂົ້າມັນສະບາຍໂຕແບບບໍ່ຖືກ ແຕ່ການດື່ມນ້ຳເຢັນໆຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າຈະເຮັດໃຫ້ໄຂມັນທີ່ເຈົ້າຫາກາກິນໄປນັ້ນຈັບຕົວເປັນກ້ອນໃນກະເພາະ

ເຮັດໃຫ້ການຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ຊ້າລົງ ເມື່ອໄຂມັນກ້ອນພວກນີ້ຖືກນ້ຳຍ່ອຍກໍ່ຈະກະຈາຍຕົວ ແລະ ຖືກດູດຊື່ມໂດຍລຳໄສ້ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນກໍ່ເກາະຕິດຢູ່ຕາມລຳໄສ້ພ້ອມ

ຕໍ່ມາມັນກໍ່ຈະກາຍເປັນໄຂມັນໄປເກາະຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະອະໄວຍະວະສຳຄັນຄືຫົວ ໃຈ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄຂມັນໃນອະໄວຍະວະພາຍໃນ ຈະນຳໄປສູ່ການເປັນມະເຮັງ ເພາະສະນັ້ນຫຼັງເຂົ້າ ຄວນກິນນ້ຳອຸ່ນຈະຫຼຸດໂອກາດສະພາວະການໂລກມະເຮັງໄດ້

ສັນຍານຂອງອາການຫົວໃຈວາຍທີ່ຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ

  1. ບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ມີອາການໂລກຫົວໃຈວາຍທຸກຄົນຈະຕ້ອງເຈັບແຂນຊ້າຍ ອາການເຈັບຄໍກໍ່ເປັນອາການຂອງຄົນທີ່ກຳລັງຈະຫົວໃຈວາຍໄດ້

  2. ເວລາເກີດອາການຫົວໃຈວາຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຈັບໜ້າເອິກ ອາການປວດຮາກ ແລະ ເຫືອອອກຢ່າງຮຸນແຮງເຖີງຈະເປັນອາການຂອງຫົວໃຈວາຍຈິງໆ

  3. 60% ຂອງອາການຫົວໃຈວາຍເກີດຂຶ້ນຂະນະນອນຫຼັບ ໂດຍທີ່ຜູ້ປ່ວຍຈະປຸກບໍ່ຕື່ນອີກດ້ວຍ

ເພາະສະນັ້ນຕ້ອງລະວັງເປັນພິເສດ ເມື່ອມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍ ໃສ່ໃຈອາຫານການກິນໃນຊີວິດປະຈຳວັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຖີງຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງອາຍຸຢືນຍາວ