ຜັັກໄຮໂດຣໂປນິກ ແມ່ນຫຍັງ ມີຂໍ້ດີ ແລະ ປະໂຫຍດຄືແນວໃດ ?

ຫາກເວົ້າເຖິງເລື່ອງອາຫານການກິນ ໃນປັດຈຸບັນຕ່າງເຫັນໄດ້ວ່າຜູ້ຄົນຫັນມາໃສ່ໃຈເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບກັນຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນເລື່ອງຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ ການເບິ່ງແຍງຕົວເອງ ລວມເຖິງເລື່ອງການເລືອກຮັບປະທານອາຫານ ທີ່ຫຼາຍຄົນຫັນມາຮັບປະທານອາຫານຄຣີນ ຫຼື ອາຫານປອດສານພິດກັນຫຼາຍຂື້ນ ເຊັ່ນ ຜັກໄຮໂດຣໂປນິກ ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງກະແສຂອງຄົນຮັກສຸຂະພາບທີ່ຫັນມາບໍລິໂພກກັນ

ຜັກໄຮໂດຣໂປນິກ ແມ່ນຫຍັງ

ຜັກໄຮໂດຣໂປນິກນັ້ນຄືການປູກພືດແບບບໍ່ໃຊ້ດິນ ແຕ່ເປັນການປູກພືດໂດຍໃຊ້ນໍ້າ ໂດຍການປູກພືດຜັກໂດຍໃຊ້ແຮ່ທາດອາຫານຕ່າງໆ ຂອງພືດລະລາຍໃນນໍ້າ ໂດຍວິທີນີ້ຈັດເປັນວິທີ່ໃໝ່ທີ່ນິຍົມປູກກັນຈໍານວນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການເພາະປູກດ້ວຍວິທີ່ນີ້ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບປະທານພືດຜັກທີ່ສະອາດແລະປອດສານພິດແລ້ວ ຍັງປະຢັດພື້ນທີ່ໃນການເພາະປູກ ແລະ ບໍ່ເກີດການປົນເປື້ອນສານເຄມີຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນດິນອີກດ້ວຍ

ຂໍ້ດີຂອງການປູກຜັກໄຮໂດຣໂປນິກ

 • ຊ່ວຍໃຫ້ຜັກປອດໄພຈາກສານເຄມີ ປາສະຈາກສານພິດເຈືອປົນຫລືຕົກຄ້າງ
 • ຜັກທີ່ໄດ້ມີລົດຊາດແຊບຫນ້າຮັບປະທານ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂຄສະນາຫຼາຍກ່ວາການປູກຜັກໃນດິນ
 • ສາມາດປູກໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີສະຖານທີ່ນ້ອຍໃນການເພາະປູກ
 • ສາມາດເພາະປູກໄດ້ກັບພືດຜັກຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແລະ ໄວກ່ວວາການປູກໃນດິນ
 • ຊ່ວຍປະຢັດນໍ້າໄດ້ຫຼາຍກ່ວາການປູກໃນດິນ ແລະ ສາມາດປູກພືດຜັກນອກລະດູການໄດ້ດີ
 • ສາມາດຄວບຄຸມປະລິມານໃໃນການໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ການໃຫ້ທາດອາຫານແກ່ພືດຜັກ ລວມເຖິງການຄວບຄຸມໂຣກໄດ້ດີກ່ວາການປູກໃນດິນ
 • ຊ່ວຍປະຢັດຕົ້ນທຶນດ້ານຕ່າງໆ ລວມເຖິງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາເຂົ້າພືດຜັກຈາກຕ່າງປະເທດ
 • ຊ່ວຍສ້າງອາຊີບເສີມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດທັງຫຼາຍ ລວມເຖິງຜູ້ພິການອີກດ້ວຍ

ຂໍ້ເສຍຂອງການປູກຜັກໄຮໂດຣໂປນິກ

 • ຜູ້ປູກທີ່ຈະປູກໄດ້ຕ້ອງມີປະສົບການໃນການປູກ ຫລື ມີຄວາມຊ່ຽວຊານພໍສົມຄວນໃນການເບິ່ງແຍງເລື່ອງການເພາະປູກ ເພື່ອໃຫ້ພືດຜັກທີ່ເຮັດການເພາະປູກນັ້ນໄດ້ຮັບແຮ່ທາດແລະສານອາຫານທີ່ພຽງພໍ ບໍ່ຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ນ້ອຍເກີນໄປ
 • ມີຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສູງ ເນື່ອງຈາກລາຄາ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ນໍາມາໃຊ້ໃນການເພາະປູກມມີລາຄາຄ່ອນຂ້າງແພງ
 • ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຄວບຄຸມແລະເບິ່ງແຍງພືດຜັກທີ່ເຮັດການເພາະປູກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ
 • ວັດສະດຸບາງຊະນິດທີ່ນໍາມາໃຊເໃນການເພາະປູກພືດຜັກແບບໄຮໂດຣໂປນິກນີ້ຈະລະລາຍຕົວໄດ້ຍາກອາດກໍ່ໃຫ້ມີບັຍຫາຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້