ຜັກບົວລະພາ ສະໝຸນໄພຊ່ວຍຫຼຸດປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ແລະປ້ອງກັນມະເຮັງ

ຜັກບົວລະພາມີປະໂຫຍດຕໍ່ຜິວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຖ້າຫາກເກີດແຜເປັນໜອງ, ຮອຍກໍ່າຊໍ້າ ຫຼືຜື່ນຄັນ ທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຜິວບໍ່ງາມ, ບໍ່ຂາວນຽນ, ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົ້ນສົດມາຕຳ ແລ້ວພອກບໍລິເວນທີ່ມີອາການ, ພອກແບບນີ້ຕະຫຼອດ ບໍ່ດົນອາການນັ້ນກໍດີຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ບໍ່ປະຮອຍກໍ່າດຳໃຫ້ກັງວົນໃຈອີກຕໍ່ໄປ. ໂດຍທົ່ວໄປເຮົາມັກໃຊ້ຜັກບົວລະພາ ໃນຮູບແບບການກິນເຊັ່ນ: ໃສ່ແກງ, ໃສ່ຕົ້ມຍຳ, ກິນແບບສົດໆ ຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງດັ່ງນີ້

 • ການກິນ ໂດຍຜັກບົວລະພາແບບສົດໆ ຫຼືເອົາໄປປະກອບອາຫານ ກໍຈະຊ່ວຍຫຼຸດອາການທ້ອງອືດ, ຫຼຸດການເຈັບກະເພາະ, ຫຼຸດປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ແລະເຈັບຫົວຈາກການເປັນໄຂ້
 • ຊ່ວຍກະຕຸ້ນພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ
 • ຊ່ວຍຂັບຫົວສິວ ແລະຕ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຫົວສິວ
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຫົວໃຈຂາດເລືອດ
 • ຊ່ວຍຫຼຸດຄໍເລດເຕີລໍໃນຮ່າງກາຍ
 • ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດມະເຮັງ
 • ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ກິນເຂົ້າແຊບ
 • ຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານນໍ້ານົມສຳລັບແມ່ລູກອ່ອນ ດ້ວຍການເອົາໃບມາຕົ້ມກິນ
 • ຊ່ວຍບັນເທົາການເປັນຫວັດ ແລະຊ່ວຍຂັບເຫື່ອ ດ້ວຍການເອົາໃບ ແລະລຳຕົ້ນ ມາຕົ້ມແລ້ວເອົານໍ້າມາດື່ມ
 • ມີລິດໃນການຕໍ່ຕ້ານການອັກເສບ
 • ຊ່ວຍບຳບັດປິ່ນປົວພະຍາດເຂົ່າເສື່ອມ