ປ່ຽນອາຊີບຈາກຄູສອນມາເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໂຮງພິມ

        ທ່ານ ນາງ ມະນີພອນ ໄຊຍະເດດ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການໂຮງພິມຜະລິດປຶ້ມໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ: ແຕ່ກ່ອນຕົນເອງເປັນຄູສອນຢູ່ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແລ້ວຍົກຍ້າຍລົງມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະໄດ້ມາເປັນຄູ ສອນຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍທົ່ງປົ່ງເປັນເວລາສາມປີ, ແລ້ວອອກມາສ້າງເສດຖະກິດ ຄອບຄົວໃນການຜະລິດປຶ້ມຂາຍ ຍ້ອນວ່າຕົນເອງໄດ້ມີນ້າບ່າວເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງພິມແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ມາແນະ ນໍາ ແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາວິທີການເຮັດປຶ້ມ ຊຶ່ງໃນຕອນນັ້ນຕົນເອງໄດ້ມີເງິນສົດຢູ່ຈຳນວນໜຶ່ງຈິ່ງໄດ້ໄປຊື້ ເຄື່ອງຈັກຂີດເສັ້ນປຶ້ມ 1 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງຈັກຫຍິບປຶ້ມ 1 ເຄື່ອງ, ສ່ວນຈັກຕັດເຈ້ັຍແມ່ນໄດ້ໄປຢືມເອົາ ຈາກບອ່ນອື່ນມາ, ສ່ວນເຈ້ັຍແມ່ນ ໄປຊື້ມາຈາກໂຮງງານເອເຊັຍມາຜະລິດ, ຕົກມາຮອດໄລຍະໜຶ່ງເກີດມີບັນຫາທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຈຳໜ່າຍປຶ້ມບໍ່ໄດ້ດີພໍປານໃດ, ຍ້ອນວ່າເຈ້ຍທີ່ເອົາມາຜະລິດນັ້ນບໍ່ງາມ ຈາກນັ້ນຈິ່ງ ໄດ້ໄປຊື້ເອົາເຈ້ັຍລຸ້ນດີໆມາຜະລິດປຶ້ມເຫັນວ່າໄດ້ຂາຍດີກວ່າເກົ່າ, ແຕ່ວ່າເຄື່ອງຈັກຜະລິດມີໜ້ອຍ ແລະຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຜະ ລິດ, ມາຮອດໄລຍະໜຶ່ງຈິ່ງໄດ້ໄປ ຊື້ຈັກຕັດ ແລະຈັກຂີດເສັ້ນປຶ້ມຕື່ມອີກມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ທາງໂຮງ ງານໄດ້ມີເຄື່ອງຈັກຂີດເສັ້ນ 4  ເຄື່ອງ, ຈັກພິມ 1 ເຄື່ອງຈັກຕັດ 2 ເຄື່ອງ, ຈັກຫຍິບປຶ້ມປົກແຂງ 2 ເຄື່ອງ, ຈັກຫຍິບປຶ້ມປົກອ່ອນ  ເຄື່ອງ, ຈັກເຈາະຫົວບິນ 1 ເຄື່ອງ, ໃນເມື່ອມີເຄື່ອງຈັກເພີ່ມແລ້ວວັດຖຸດິບກໍຕ້ອງການຫຼາຍເຊ່ັນກັນ ເພາະສະນັ້ນຈິ່ງຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຊື້ມາ ຈາກປະເທດໄທເປັນຕົ້ນ: ເຈັ້ຍປົກແຂງ, ເຈັ້ຍປົກອ່ອນ, ເຈ້ັຍຂາວ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດມີ: ປຶ້ມປົກແຂງ, ປຶ້ມປົກອ່ອນ, ປຶ້ມຂຽນກາ ນົກອິນຊີຈັບສໍທີ່ມີຫຼາຍຂະໜາດ, ສ່ວນແຮງງານ ແລະກຳມະກອນ ແຕ່ກ່ອນມີແຕ່ຄົນພາຍໃນຄອບຄົວເຮັດນຳກັນ, ແຕ່ດຽວນີ້ໄດ້ມີກຳມະກອນມາເຮັດນຳກັນທັງໝົດ 19 ຄົນ ຊຶ່ງໄດ້ລົງທຶນຊື້ເຈ້ັຍມາຜະລິດ ປຶ້ມປະມານ 300 ກວ່າລ້ານກີບຕໍ່ງວດ (ງວດໜຶ່ງມີສາມເດືອນ) ສ່ວນວ່າລາຍຮັບຈາກການຂາຍຜະ ລິດຕະພັນປຶ້ມຄິດສະເລ່ຍ 200 ກວ່າລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ.

        ທ່ານນາງ ມະນີພອນ ໄຊຍະເດດ, ເຈົ້າຂອງກິດຈະການໂຮງງານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຕົນເອງມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ ມີໂຮງງານຜະລິດປຶ້ມເປັນຂອງ ຕົນເອງ ແລະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ ແກ່ຄອບຄົວໄດ້ຢ່າງສະໝໍ່າ ສະເໝີລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການຈໍາ ໜ່າຍປຶ້ມສາມາດຊື້ດິນໄດ້ 2 ຕອນ, ປຸກເຮືອນໄດ້ 1 ຫຼັງ, ໂຮງງານ ຜະລິດປຶ້ມໄດ້ 1 ແຫ່ງ, ລົດໃຫຍ່ ຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ 2 ຄັນ, ມີທຶນ ໝູນວຽນເພື່ອສືບຕໍ່ໃນການເຮັດທຸລະກິດ, ມີເງິນສະສົມໄວ້ເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ມີທຶນຊຸກຍູ້ການສຶກສາໃຫ້ລູກ 2 ຄົນ ຊຶ່ງຜູ້ ໜຶ່ງໄປສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ ສປ ຈີນ ແລະອີກຜູ້ໜຶ່ງຮຽນຢູ່ພາຍໃນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.