ປ່ຽນສະຖານທີ່ສຳຄັນໂດຍການຕັດກະດາດມາວາງທັບຈຸດໂຟກັສ

 

ລອງມາເບິ່ງສະຖານທີ່ສຳຄັນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ຖືກປ່ຽນດ້ວຍກະດາດ ທີ່ຕັດອອກມາແລ້ວນຳມາແປະຈົນກາຍເປັນສິ່ງອື່ນບອກເລີຍວ່າ ອາດຖືກໃຈສຸດໆ....

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------