ປ່ຽນວິກິດ ໃຫ້ເປັນໂອກາດ!!

 

ສຳຫຼັບຄົນມີປັນຍາ ວິກິດຢູ່ໃສ ປັນຍາຢູ່ທີ່ນັ້ນ ສ່ວນຄົນດ້ອຍປັນຍາ ໂອກາດຢູ່ໃສ ວິກິດຢູ່ຫັ້ນ ຈົ່ງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປ່ຽນປັນຫາໃຫ້ເປັນປັນຍາ ປ່ຽນອຸປະສັກໃຫ້ເປັນອຸປະກອນ ຄົນເອີຣົບເອີ້ນປັນຫາວ່າ ວິກິດ


ດັ່ງນັ້ນ ເຂົາຈິ່ງແກ້ປັນຫາດ້ວຍການຄິດແບບວິເຄາະ ສ່ວນຄົນລາວເອີ້ນປັນຫາວ່າເຄາະ  ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈິ່ງແກ້ປັນຫາດ້ວຍການສະເດາະເຄາະ. ການວິເຄາະເຮັດໃຫ້ເກີດປັນຍາ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງການແກ້ໄຂ. ການສະເດາະເຄາະເຮັດໃຫ້ເກິດຄວາມງົມງາຍ ແລະ ກາຍເປັນການເພິ່ມພູນປັນຫາ.
ຄົນປັນຍານ້ອຍມັກຕັດສິນຄົນອື່ນ, ຄົນປັນຍາດີມັກໃຫ້ໂອກາດຄົນອື່ນ, ຄົນເຈົ້າປັນຍາມັກເອົາປຽບຄົນອື່ນ, ຄົນຊາມປັນຍາ(ປັນຍາຊົ່ວ)ມັກໂທດຄົນອື່ນ, ຄົນໄຮ້ປັນຍາມັກຣິດສະຫຍາຄົນອື່ນ.
ປາກຄົນຄົມກວ່າປາກກາ ໃຈຄົນກວ້າງກວ່າມຫາສະມຸດ. ປັນຍາຂອງຄົນມີອານຸພາບຍິ່ງກວ່າສັສຕຣາວຸທ ທຸກຊະນິດໃນໂລກ ສິ່ງສັກສິດຊະນິດໃດໆ ກໍບໍ່ວິເສດຍິ່ງໄປກວ່າປັນຍາ. ປັນຍາທີ່ແທ້ເກີດຂື້ນມາພ້ອມກັບຄວາມກະລຸນາຕໍ່ເພື່ອນມະນຸດ. ສ່ວນປັນຍາຈອມປອມ ເກີດຂື້ນເພື່ອສະແຫວງຫາວິທີເອົາປຽບເພື່ອນມະນຸດ

 

  • ປັນຍາຂັ້ນຕ່ຳ ເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກຍົກຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມຂັດສົນ 
  • ປັນຍາກາງ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກຍົກຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມດູຫມິ່ນ
  • ປັນຍາສູງ ເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກຍົກຕົນໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກ
  • ປັນຍາສູງສຸດ ເຮັດໃຫ້ຄົນພົ້ນຈາກຄວາມໂງ່ທັງຫຼາຍ.

    ຈະເລີນທັມມມມມມມມມມມມມມມມມມມມມ !