ປ່ອຍຕົວນັກໂທດຄະດີຢາເສບຕິດ, ໂທດຄາດຕະກຳ, ໂທດປຸ້ນຊັບ, ໂທດຂົ່ມຂືນທຳສຳເລົາ ແລະ ໂທດລັກພາຕົວ

ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕັດສິນປ່ອຍຕົວນັກໂທດກ່ອນກຳນົດໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະພາບ ຈຳນວນ 53 ຄົນ, ເປັນຍິງ 12 ຄົນ, ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2018 ທີ່ກົມຕຳຫຼວດຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຕ່ໄດ້ລະບຸເງື່ອນໄຂວ່າ: “ຖ້ານັກໂທດຄົນໃດໄດ້ກະທຳຜິດອີກ ຈະບວກໂທດທີ່ຍັງເຫຼືອໃສ່ກັບໂທດໃໝ່ ແລະ ຈະບໍ່ມີພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂໃດໆ”

ອົງການໄອຍະການ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ: “ນັກໂທດທີ່ຖືກຕັດສິນປ່ອຍຕົວກ່ອນກຳນົດໂດຍມີເງື່ອນໄຂຄັ້ງນີ້, ມີຈຳນວນ 53 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງ, ມີການປ່ຽນແປງດ້ານການກະທຳ ແລະ ທັດສະນະແນວຄິດ; ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບ-ກົດໝາຍຂອງຄ້າຍຄຸມຂັງ ທັງໄດ້ດັດສ້າງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຈົນກາຍເປັນຄົນດຸໝັ່ນ ແລະ ເປັນແແບບຢ່າງໃນການອອກແຮງງານ, ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຍັງໄດ້ປະຕິບັດໂທດມາແລ້ວສອງສ່ວນສາມຂອງໂທດທັງໝົດ. ບັນດານັກໂທດເຫຼົ່ານີ້, ເປັນຜູ້ສຳນຶກໃນກະທຳຜິດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຖືລົງໂທດປະຫານຊີວິດແລ້ວປ່ຽນມາເປັນໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ຢ່າງໃດ”.

“ນັກໂທດ ຈຳນວນ 53 ຄົນ ໃນນັ້ນລວມມີໂທດຄະດີຢາເສບຕິດ 48 ຄົນ, ໂທດຄາດຕະກຳ 1 ຄົນ, ໂທດຂົ່ມຂືນທຳສຳເລົາ 1 ຄົນ, ໂທດປຸ້ນຊັບ 1 ຄົນ, ແລະ ໂທດລັກພາຕົວ 1 ຄົນ. ການປ່ອຍຕົວໃນຄັ້ງນີ້, ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າ: “ຖ້າຫາກນັກໂທດຄົນໃດຫາກໄປກະທຳຜິດອີກ ໂທດທີ່ຍັງເຫຼືອກໍຈະບວກໃສ່ໂທດໃໝ່ ແລະ ຈະບໍ່ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂໃດໆ”.

cr:ຫນັງສືພິມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ