ປູຕິນ ສວນກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຕິດຕັ້ງ THAAD ໂດຍການ ຕິດຕັ້ງ S400 ເພື່ອຕອບໂຕ້ (ມີຄລິບ)

ປູຕິນ ສວນກັບສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຕິດຕັ້ງ THAAD ໂດຍການ ຕິດຕັ້ງ S400 ເພື່ອຕອບໂຕ້