ປື້ມສຳມະໂນຄົວແບບໃໝ່

- ຂະໜາດນ້ອຍພົກພາສະດວກສະບາຍ

- ທັນສະໄໝສະແກນຮູບໃສ່ໃນປື້ມເລີຍ

- ປະຫວັດລະອຽດພິມໃສ່(ບໍ່ໄດ້ຂຽນໃສ່ຄືຫົວເກົ່າ)

cr : kataiis araya sanacith