ປີ 2016 ກະສິກໍາຕັ້ງເປົ້າປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້112.000 ເຮັກຕາ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ເລີ່ມກະກຽມດິນ ແລະ ຕົກກ້າເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງປີ 2016 ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍຕັ້ງໄວ້ 112.000 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 570 ພັນໂຕນ, ດ້ວຍສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 5 ໂຕນ / ເຮັກຕາ, ສຳລັບການປູກພືດລະດູແລ້ງໃຫ້ບັນລຸ 50 ພັນເຮັກຕາ, ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນກະສິກອນບາງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລິເລີ່ມປູກໄດ້ແລ້ວ 2 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ເທົ່າ 9% ຂອງແຜນການ,ຂະນະທີ່ຂະແໜງກະສິກຳກໍໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດແບບກະເສດສຸມເພື່ອຍົກສະມາດຕະພາບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງເລັ່ງ ປົວແປງລະບົບຊົມລະປະທານທີ່ຊຸດໂຊມຮັບປະກັນການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍໃນເນື່ອທີ່ການຜະລິດໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ 10 ແຂວງຈຸດສຸມຄື: ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ໄຊຍະບູລີ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ,ສາລະວັນ ແລະ ຈຳປາສັກ