ປີນີ້ ສ ປ ປ ລາວຈະມີລາຍຮັບຈາກໄຟຟ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ

           ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2015 ແລະ ຄາດຄະເນແຜນການປີ 2016 ຂຶ້ນວັນທີ 23-25 ມີນາ 2016 ຢູ່ລັດວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານ ດຣ. ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (ພບ) ທ່ານ ສີສະຫວາດ ທິຣະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ ບັນດາກົມ ຫ້ອງການ ວິສາຫະກິດ ສາຂາແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມ.

         ທ່ານ ສີສະຫວາດ ທິຣະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ ຟຟລ ໄດ້ສຸມສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນຢ່າງຫ້າວຫັນ ໂດຍສະເພາະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດທີ່ລັດຖະບານຮັບຮອງແລ້ວ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດແຕ່ລະໄລຍະປີ 2015 ມີພະລັງງານທີ່ຊື້ ແລະ ຜະລິດເອງ 5.839,7 ລ້ານ kWh ເປັນເງິນ 2.483,5 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2015 ເປັນ kWh ເທົ່າກັບ 98,44% ເປັນເງິນ 103,82% ຈໍາໜ່າຍ 5.352,36 ລ້ານ kWh ເປັນເງິນ 3.513,31 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2015 ເປັນ kWh ເທົ່າກັບ 98,32% ເປັນເງິນ 95,48% ພະລັງງານຕົກເຮ່ຍທົ່ວລະບົບປະຕິບັດ 7,12% ທຽບໃສ່ປີ 2014 ຫຼຸດລົງ 1,77% ປັດຈຸບັນ ມີ 38 ເຂື່ອນ (ເຂື່ອນທີ່ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 1 MW ຂຶ້ນໄປ) ລວມທັງເຂື່ອນຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ (IPP&SPP) ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 6.264,8 MW ທົ່ວປະເທດໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າຖາວອນ 148 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 100% ບ້ານທີ່ໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າຖາວອນ 7.373 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 85,9% ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າຖາວອນ 1.038.248 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 90,51% ຟຟລ ມີໂຄງການທີ່ກໍາລັງກໍ່ສ້າງ 7 ໂຄງການ ກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 817 MW ໂຄງການທີ່ ຟຟລ ເຂົ້າຖືຮຸ້ນກັບ IPP&SPP 9 ໂຄງການ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 2.194 MW ນອກນີ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີກໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ດ້ານລາຍຮັບແມ່ນ 4.882,19 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 115,29% ລາຍຈ່າຍ 4.729,9 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 112,24% ກໍາໄລ ກ່ອນຫັກອາກອນ 152,29 ຕື້ກີບ ມອບເຂົ້າງົບປະມານ 1.031,97 ຕື້ກີບ ນອກນີ້ຍັງມີໜີ້ຕ້ອງຮັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ອື່ນໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມ ວຽງຈັນໃໝ່.