ປີນີ້ ມຊ ສົ່ງນັກສຶກສາອອກຮັບໃຊ້ຊາດຫຼາຍກວ່າ 6000 ຄົນ

      ເພື່ອປະກອບສ່ວນພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເປັນກ້າວໆຂະນະທີ່, ພິທີມອບ-ຮັບປະກາສະນິຍະບັດປີນີ້ຈະແຕກຕ່າງຈາກທຸກປີໂດຍຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນໄລຍະເວລາເຖິງ 8 ວັນ.

     ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຫ້ອງການວິຊາການມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສໍາລັບສົກຮຽນ 2015-2016 ມີນັກສຶກສາທີ່ມີເງື່ອນໄຂຮັບປະກາສະນິຍະບັດຮຸ່ນ 16 ຈໍານວນ 5.969 ຄົນ, ຍິງ 2.465 ຄົນ ໃນ 12 ຄະນະ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 1 ສະຖາບັນ ໃນນີ້ມີລະດັບປະລິນຍາໂທຈໍານວນ 476 ຄົນ, ຍິງ 196 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ ຈໍານວນ 5.412 ຄົນ, ຍິງ2.232 ຄົນ ແລະນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາຈໍານວນ 81 ຄົນ, ຍິງ 37 ຄົນ ສຳລັບລະດັບປະລິນຍາໂທປະກອບມີຄະນະວິສະວະກໍາສາດມີ 30 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ມີ 2 ຄົນ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມມີ 12 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ເສດຖະສາດ-ບໍລິຫານທຸລະກິດມີ 173 ຄົນ, ຍິງ 80 ຄົນ, ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມີ 18 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ກະເສດສາດ ມີ 9 ຄົນ, ອັກສອນສາດມີ 28 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດມີ  44 ຄົນ, ຍິງ 13 ຄົນ, ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ມີ 34 ຄົນ, ຍິງ 6 ຄົນ, ສຶກສາສາດມີ 58 ຄົນ, ຍິງ 36 ຄົນ, ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນມີ 30 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ ແລະຫ້ອງການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີມີ 38  ຄົນ, ຍິງ19 ຄົນ.

     ສ່ວນລະດັບປະລິນຍາຕີມີຈໍານວນ 5.412 ຄົນ, ຍິງ 2.232 ຄົນ ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາໃນແຜນຈໍານວນ 2.326 ຄົນ, ຍິງ 1.056 ຄົນ ປະກອບມີຄະນະວິສະວະກໍາສາດ 897 ຄົນ ຍິງ 182 ຄົນ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ 198 ຄົນ, ຍິງ 37 ຄົນ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມມີ 440 ຄົນ, ຍິງ 230 ຄົນ, ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ 300 ຄົນ, ຍິງ 142 ຄົນ, ເສດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະກິດ ມີ 767 ຄົນ, ຍິງ 472 ຄົນ, ວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ 443 ຄົນ, ຍິງ 149 ຄົນ, ກະເສດສາດ 170 ຄົນ, ຍິງ 55 ຄົນ, ອັກສອນສາດ 320 ຄົນ, ຍິງ 161 ຄົນ, ນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ 548 ຄົນ, ຍິງ 206 ຄົນ, ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 279 ຄົນ, ຍິງ 81 ຄົນ, ສຶກສາສາດ 966 ຄົນ, ຍິງ 505 ຄົນ, ຊັບພະ ຍາກອນນໍ້າ 84 ຄົນ, ຍິງ 12 ຄົນ ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີພະສົງສາມະເນນຈໍານວນ 24 ອົງ, ນັກສຶກສາ ຕ່າງປະເທດ 74 ຄົນ, ຍິງ 29 ຄົນ ແລະພິເສດຍັງມີນັກສຶກສາກຽດນິຍົມ 34 ຄົນ, ຍິງ 27 ຄົນ ປະກອບມີວິທະຍາສາດສັງຄົມ 2 ຄົນ(ຍິງ) ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ຄົນ(ຍິງ), ເສດຖະສາດ-ບໍລິຫານທຸລະກິດ 18 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ, ກະເສດ  ສາດ 1 ຄົນ(ຍິງ), ອັກສອນສາດ 4 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ, ນິຕິສາດລັດຖະສາດ 5 ຄົນ(ຍິງ) ແລະສຶກສາສາດ 3 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນສໍາລັບນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາຈໍານວນ 81 ຄົນ, ຍິງ 37 ຄົນ ປະກອບມີກະເສດສາດ 37 ຄົນ, ຍິງ 16 ຄົນ ແລະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ 44 ຄົນ, ຍິງ 21 ຄົນ.

     ຂະນະນີ້ ພິທີມອບ-ຮັບປະກາ ສະນິຍະບັດປີນີ້ຈະແຕກຕ່າງຈາກ ທຸກປີ ໂດຍຈະໄດ້ດໍາເນີນເປັນໄລຍະ  ເວລາເຖິງ 8 ວັນ (ວັນທີ 22  ກັນ ຍາ ຫາ ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2016) ຊຶ່ງຈະມອບ-ຮັບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ຜູ້ສໍາເລັດ ການສຶກສາກຽດນິຍົມ (ແມ່ນພາກ ສ່ວນກາງຮັບຜິດຊອບ) ແລະຫ້ອງ ການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີໃນວັນ ທີ 22 ກັນຍາ 2016 ວັນທີ 23  ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດຮັບ ຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ, ຄະນະວິທະຍາ ສາດປ່າໄມ້ຮັບຕອນເຊົ້າ, ຄະນະ ກະເສດສາດຮັບຕອນບ່າຍ ແລະ  ນັກສຶກສາອະນຸປະລິນຍາຕີມີກະ ເສດສາດຮັບຕອນບ່າຍ ແລະວິທະ ຍາສາດປ່າໄມ້ຮັບຕອນເຊົ້າ; ວັນທີ 24 ມີຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ ຮັບຕອນເຊົ້າ,ຄະນະສຶກສາສາດ ຮັບຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ ແລະຄະນະ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດຮັບຕອນ ບ່າຍ; ວັນທີ 26 ກັນຍາ 2016 ຄະນະຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະຄະ ນະອັກສອນສາດຮັບຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ; ວັນທີ 27 ຄະນະວິທະຍາ ເສດສິ່ງແວດລ້ອມຮັບຕອນເຊົ້າ- ບ່າຍ; ວັນທີ 28 ກັນຍາ 2016 ຄະນະສາດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະ ກິດຮັບຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ; ວັນທີ 30  ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະຄະນະວິທະ ຍາສາດສັງຄົມຮັບຕອນເຊົ້າ-ບ່າຍ ແລະໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2016 ຄະ ນະວິສະວະກໍາສາດຮັບຕອນບ່າຍ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ