ປີນີ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວປະເທດລາວເພີ່ມຂື້ນ 4 %

ໝົດປີ 2015 ນີ້ ຄາດວ່າຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກຈຳນວນ 2.700.000 ກວ່າຄົນ ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 4.100.000 ຄົນ ໃນປີ 2014 ແລະ ເພີ່ມເປັນ 4.332.000 ຄົນ ໃນປີ 2015 ເພີ່ມຂຶ້ນ 4% ອັນເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ຄື ຈາກ 400 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 560 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2014 ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 670 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2015 ພ້ອມນີ້ ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວກໍ ໄດ້ເພີ່ມຈາກ 236 ບໍລິສັດ ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 342 ບໍລິສັດ ໃນປີ 2014, ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ລີສອດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1.926 ແຫ່ງ ມີ 32.960 ຫ້ອງນອນ ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 2.426 ແຫ່ງ ມີຫ້ອງນອນ 44.600 ກວ່າຫ້ອງນອນ.

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປີດເຜີຍຕື່ມວ່າ: ປັດໄຈສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວຂະຫຍາຍຕົວ ດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຍ້ອນການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເປັນກ້າວໆຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫລັງຈາກ ທີ່ມີການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານມີຄວາມສະດວກຄ່ອງຕົວເປັນລະບົບ ແລະ ມີກຳລັງແຮງຂຶ້ນ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການເລືອກໃຫ້ເປັນປະເທດ ທີ່ໜ້າທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຸດໃນໂລກ ໃນປີ 2103 ແລະ ເມືອງຫລວງພະບາງ ກໍໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີເດັ່ນຂອງໂລກອີກ ໃນປີ 2015, ນອກນີ້ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອານຸລັກ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ