ປັບລາຄາລົດເມຂຽວໃນ 3 ສາຍທາງ ເລີ່ມປະຕິບັດ 5 ພະຈິກ ເປັນຕົ້ນໄປ

ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປັບລະບົບການນຳໃຊ້ບັດ ແລະ ຂຶ້ນລາຄາບັດລົດເມນະໂຍບາຍຄືນໃໝ່ສະເພາະ 3 ສາຍທາງ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ໃຊ້ບັດລົດເມນະໂຍບາຍ ດ້ວຍລະບົບໄອທີຊີ (ITC) ຮັບຊາບ ແລະ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 05/11/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2018, ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງໃຫ້ ຊາບວ່າ: ຈະໄດ້ປັບລະບົບການນຳໃຊ້ບັດໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ເປັນບາງສາຍທາງ ແລະ ປັບລາຄາຂອງບັດລົດເມນະໂຍບາຍຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມຈາກລາຄາເກົ່າໃນເມື່ອກ່ອນ ໂດຍເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 05/11/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ມີສາຍທາງທີ່ສາມາດລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດໄດ້ມີດັ່ງນີ້:

  • ດົງໂດກ: ຈາກລາຄາເກົ່າ 350.000 ກີບ/6 ເດືອນ ແລະ 600.000 ກີບ/1 ປີ ຂຶ້ນເປັນ 500.000 ກີບ/6 ເດືອນ ແລະ 800.000 ກີບ/1 ປີ
  • ໂພນຕ້ອງ-ດົງໂດກ: ຈາກລາຄາເກົ່າ 350.000 ກີບ/6 ເດືອນ ແລະ 600.000 ກີບ/1 ປີ ຂຶ້ນເປັນ 500.000 ກີບ/6 ເດືອນ ແລະ 800.000 ກີບ/1 ປີ
  • ທ່າງ່ອນ: ຈາກລາຄາເກົ່າ 400.000 ກີບ/6 ເດືອນ ແລະ 700.000 ກີບ/1 ປີ ຂຶ້ນເປັນ 800.000 ກີບ/6 ເດືອນ ແລະ 1.500.000 ກີບ/1 ປີ

ລາຄາດັ່ງກ່າວ, ສາມາດລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໄດ້ສະເພາະສາຍທາງລົດເມແລ່ນຢູ່ພາຍໃນຕົວເມືອງ 3 ສາຍທາງເທົ່ານັ້ນ ນອກຈາກສາຍທາງດັ່ງກ່າວ, ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບັດລົດເມໃໝ່. ສ່ວນບັດລົດເມທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນນຳໃຊ້ແລ້ວໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2018 ຫາ ປີ 2019 ສາມາດນຳໃຊ້ຂີ່ລົດເມໄດ້ຈົນກວ່າຈະໜົດອາຍຸຂອງບັດໃນປີ 2019.

cr: laopost