ປະໂຫຍດ 9 ຂໍ້ຂອງແກນໝາກນັດ

 

  1. ມີລິດຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ: ຖ້າມື້ໃດກິນຊີ້ນຫຼາຍຮູ້ສຶກວ່າແໜ້ນທ້ອງ ໃຫ້ກິນແກນໝາກນັດເຂົ້າໄປ
  2. ຊ່ວຍຫຼຸດອາການອັບເສບຂອງກະເພາະອາຫານ ແລະລໍາໄສ້
  3. ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລະບົບຂັບຖ່າຍທໍາງານໄດ້ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ເພາະມີລິດເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ ມີການຝຍຫຼາຍຈຶ່ງສາມາດແກ້ອາການຖອກທ້ອງໄດ້ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ
  4. ມີລິດຂັບປັດສະວະ ແລະແກ້ນິ້ວ
  5. ຫຼຸດອາການເຈັບຂໍ້, ຂໍ້ອັກເສບ ຫຼັງຈາກອອກກໍາລັງກາຍ ຫຼືຫຼິ້ນກິລາໜັກ
  6. ເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ ແລະຕໍ່ຕ້ານພະຍາດະເຮັງ ນັ້ນເພາະມັນມີບໍມີເລນຈະເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດຂາວຫຼັ່ງສານໄຊໂຕໄຄນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເມັດເລືອດຂາວກໍາຈັດເຊວມະເຮັງໄດ້ ຊ່ວຍຫຼຸດໂອກາດເກີດມະເຮັງປອດ, ມະເຮັງລໍາໄສ້ໃຫຍ່,​ມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະມະເຮັງຮັງໄຂ່.
  7. ປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະຫຼອດເລືອດ, ອໍາມະພຶກ-ອໍາມະພາດ
  8. ກະຕຸ້ນຮອກໂມນເພດຊາຍ ຊ່ວຍເພີ່ມລະດັບເທດໂທສເຕີໂລນ ຄືເປັນຢາບໍາລຸງກໍາລັງຊັ້ນດີໃຫ້ກັບເພດຊາຍ
  9. ຊ່ວຍບັນເທົາພະຍາດເຈັບຂໍ້ ໂດຍທາແກນໝາກນັດ ¼ ໜ່ວຍໜ້ອຍ ວັນລະ 2-3 ຄັ້ງ ຫຼັງອາຫານ 1 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຕ້ານການອັກເສລ ແລະຫຼຸດຄວາມເຈັບຈາກການອັກເສບ