ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນທົ່ວໄປຂອງຖົ່ວພູ

ໃບ-ຊ່ວຍຫຼຸດພວກກົດໄຂມັນປະເພດອີ່ມຕົວ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍອາຫານໃນກະເພາະ

ຝັກ-ຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງກໍາລັງ ແລະ ແກ້ອາການຮ້ອນໃນ

ຮາກ-ຊ່ວຍແກ້ອາການປວດຫຼືປຸ່ນທ້ອງ

ຫົວ-ຊ່ວຍແກ້ອາການຮ້ອນໃນ ແລະ ກະຫາຍນໍ້າລວມເຖິງຊ່ວຍໃຫ້ຈິດໃຈສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ ແລະ ແກ້ອາການອ່ອນເພຍ ຫຼຸດໄຂ້ ຊ່ວຍບໍ່ລຸງກໍາລັງອີກດ້ວຍ

ດັ່ງນັ້ນຖົ່ວພູຈຶ່ງເປັນພືດສະໝູນໄພທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ປະໂຫຍດຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ, ໂດຍຈະນໍາມາລວກຈິ່ມນໍ້າພິກ ໃສ່ລົງໃນການຂົ້ວ ຫຼື ແກງຕ່າງໆ,ລວມເຖິງເປັນຜັກກິນກັບແກ້ມໄດ້ອີກດ້ວຍ ເພາະມີຄຸນຄ່າ ແລະ ປະໂຫຍກຫຼາກຫຼາຍທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ.