ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງທັບທິມ

ທັບທິມ ເປັນພືດຜົນລະໄມ້ ແລະ ສະໝູນໄພຈໍາພວກຕົ້ນ ຊຶ່ງຕົ້ນທັບທິມນັ້ນເປັນຜົນລະໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ໃນປັດຈຸບັນທີ່ມີການນໍາເອົາທັບທິມມາບັນຈຸໃນກ່ອງຂາຍຕາມຫ້າງສັບພະສິນຄ້າຕ່າງໆ ໂດຍທັບທິມນັ້ນມີຕົ້ນກໍາເີດມາຈາກປະເທດອີລານທາງຕອນເໜືອຂອງເທືອກພູຫິມະໄລ ຫລື ຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດ ອັຟການິສະຖານ ຊຶ່ງສາມາດເພາະປູກໄດ້ດີໃນຊ່ວງລະດູໜາວ

ປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງທັບທິມ

- ໃບ ຊ່ວຍປິດທາດແກ້ ທ້ອງບິດນໍ້າມູກເລືອດ ລວມທັງຊ່ວຍຮັກສາອາການທ້ອງຜູກ ແລະ ຊ່ວຍສະມານບາດແຜໄດ້ ມີລົດຊາດຝາດ.

- ດອກ ຊ່ວຍແກ້ອາການອັກເສບຂອງຫູຊັ້ນໃນ ແລະ ນໍາມາບົດໂຮຍບໍລິເວນບາດແຜທີ່ມີເລືອດອອກ ມີລົດຊາດຫວານ.

- ເນື້ອຫຸ້ມເມັດ ໃຊ້ເປັນຢາລະບາຍອອ່ນ, ເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນຈິດໃຈ ແລະ ຊ່ວຍບໍາລຸງຫົວໃຈໃຫ້ແຂງແຮງ ມີລົດສົ້ມຫວານ.

- ເປືອກ ຊ່ວຍປິດທາດ ແກ້ບິດມູກເລືອດ ລວມເຖິງຊ່ວຍຖ່າຍພະຍາດ ແກ້ອາການເຈັບທ້ອງ ຕະຫລອດເຖິງອາການຕົກຂາວ ແລະ ນໍາມາຕົ້ມເອົານໍ້າມາລ້າງບາດແຜເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ແຜແຫ້ງ ພ້ອມທັງຂ້າເຊື້ອໂຣກບໍລິເວນບາດແຜ ຫລືນໍາມາຝົນໃສ່ກັບນໍ້າປູນໃສ ຫລື ນໍາມາໂຮຍບໍລິເວນບາດແຜທີ່ເນົ່າພອງ ມີລົດຊາດຝາດ

- ເປືອກຮາກ ຊ່ວຍຂັບຖ່າຍພະຍາດ ແລະ ຮັກສາອາການຕົກຂາວ ແລະ ອາການຕົກເລືອດ ມີລົດຊາດເມົາເບື່ອ