ປະໂຫຍດຂອງຜັກພື້ນບ້ານ ຜັກອີເລີດສາມາດຮັກສາໂລກເບົາຫວານໄດ້

ມີລາຍງານວິໄຈຢືນຢັ້ງວ່າ ຜັກອີເລີດສາມາດຮັກສາໂລກເບົາຫວານໄດ້ໂດຍລະບຸວ່າໃນຜັກອີເລີດປະກອບດ້ວຍສາມແອນຕີ້ອ໊ອກຊີເດັນ,ແຄຮຊ້ຽມ,ວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນຊີສູງ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນສາມາດ ຫຼຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ດີ ພ້ອມດຽວກັນຜັກອີເລີດຍັງສາມາດຫຼຸດຄວາມດັນໄດ້ນຳ.ສຳລັບຜັກອີເລີດແມ່ນເປັນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ນິຍົມຂອງຄົນລາວເພາະປູກງ່າຍ ແລະ ຫາໄດ້ງ່າຍ.

ວິທີນຳໃຊ້: ເອົາໃບອີເລີດ 5 ໃບ(ລຳຕົ້ນຈົນຮອດຮາກ) 1 ກຳແລ້ວຕົ້ມກັບນ້ຳ 3 ຈອກໃຫຍ່ຕົ້ມຈົນໃຫ້ເຫຼືອ1ຈອກ,ຈາກນັ້ນ ດື່ມຄັ້ງລະ1/2ຈອກໂດຍດື່ມກ່ອນອາຫານທັງ 3 ຄາບ( ເຊົ້າ,ສວາຍ,ແລງ) ສາມາດຫຼຸດນ້ຳຕານໃນເລືອດໄດ້ເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໂລເບົາຫວານ.