ປະໂຫຍດຂອງດອກແຄ

ດອກ​ແຄເປັນ­ຕົ້ນ​ໄມ້​ພື້ນ​ບ້ານປູກ​ໄດ້​ທຸກ​ພື້ນ​ທີ່ທັງ​ເປັນ​ພຶດ​ຜັກ​ທີ່​ໃຫ້​ປະ­ໂຫຍດ​ອັນ​ຫຼວງ­ຫຼາຍ​ຕໍ່​ຮ່າງກາຍເພາະ​ດອກ​ແຄ 100 ກຣາມ ຫຼື 1 ຂີດໃຫ້​ພະ­ລັງ­ງານ 10 ກິ​ໂລແຄ​ລໍ​ຣີ ມີ​ເສັ້ນ​ໃຍ​ອາ­ຫານ, ແຄນຊຽມ, ອາ​ຊິດ, ທາດ​ເຫຼັກ, ແຄ​ໂຣ ທີນ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ເອ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ບີ1, ບີ2 ແລະ​ວິ­ຕາ­ມິນ​ເຊ .

    ຄຸນ­ຄ່າ​ທາງ​ໂພ­ຊະ​ນາ​ການ​ຂອງ​ດອກ ແຄ​ຕໍ່ 100 ກຣາມ ຍອດ​ແຄ​ອ່ອນ​ໃນ​ປະ­ລິ­ມານ 100 ກຣາມ​ຈະ​ໃຫ້​ພະ ລັງ​ງານ 87 ກິ​ໂລ​ແຄລ​ຣີ, ເສັ້ນ​ໃຍ7,8 ກຣາມ, ເບ​ຕ້າ​ແຄ​ໂຣ​ທີນ 8.654 ໄມ​ໂຄກ​ຣາມ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ເອ1.442 ໄມ​ໂຄ ກຣາມ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ບີ​ໜຶ່ງ 10,28 ມິນ​ລິ​ກຣາມ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ບີ​ສອງ 0,33 ມິນ​ລິ​ກຣາມ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ບີ​ສາມ 2 ມິນ​ລີກ​ຣາມ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ເຊ 19 ມິນ​ລິ​ກຣາມ, ແຄນ​ຊຽມ 395 ມິ​ລິ​ກຣາມ, ທາດ​ເຫຼັກ 4,1 ມິ​ລິ​ກຣາມ ແລະ ທາດ​ອາ​ຊິດ 40 ມິ​ລິ​ກຣາມ, ດອກ​ແຄ 100 ກຣາມ​ຈະ​ໃຫ້​ພະ­ລັງ­ງານ 33 ກິ​ໂລ​ແຄ​ລໍ​ຣີ, ເບ​ຕ້າ​ແຄ​ໂຣ​ທີນ 0,51 ໄມ​ໂຄກ​ຣາມ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ບີ​ໜຶ່ງ 0,09 ມິ​ລິ​ກຣາມ, ຕາ​ມິນ​ບີ​ສອງ 0,19 ມິ​ລິ​ກຣາມ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ບີ​ສາມ 0,5 ມິ​ລີກ​ຣາມ, ວິ­ຕາ­ມິນ​ເຊ 35 ມິ​ລິ​ກຣາມ, ແຄນ​ຊຽມ 2 ມິ​ລິ​ກຣາມ, ທາດ​ເຫຼັກ 1,2 ມິ​ລິ​ກຣາມ ແລະ​ທາດ​ອາ​ຊິດ 57 ມິ​ລິ​ກຣາມ.