ປະຫວັດວັນກຳມະກອນສາກົນ

ວັນກຳມະກອນສາກົນ ຫລື May Day ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະສັດຕະວັດທີ19 ພາຍຫລັງການປະຕິວັດອຸດສະຫະກຳຂອງເຫລົ່ານາຍທຶນເຮັດໃຫ້ເກີດມີໂຮງຈັກໂຮງງານອຸດສະຫະກຳເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍໂດຍສະເພາະເຂດເອີຣົບແລະອາເມຣິກາ. ບັນດານາຍທຶນໄດ້ທຳການຂູດຮີດກຳມະກອນຢ່າງຫນັກຫນ່ວງໂດຍການບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກ16-18ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ບໍ່ມີວັນພັກຜ່ອນ ຫລືສະຫວັດດີການໃດໆ ຈົນໃນທີ່ສຸດບັນດາກຳມະກອນໄດ້ນັດກັນຢຸດງານ ແລະລຸກຮືຂຶ້ນປະທ້ວງ ເຊິ່ງກາຍເປັນຂະບວນການແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ! ວັນທີ 1ພຶດສະພາ ປີ 1890 ພວກເຂົາໄດ້ອອກຂໍ້ກົດນົດ ' 3ແປດ ' ນັ້ນກໍຄືການເຮັດວຽກ8ຊົ່ວໂມງ, ສຶກສາຮຽນຮູ້ 8ຊົ່ວໂມງ ແລະພັກຜ່ອນ 8ຊົ່ວໂມງ ແລະເປັນວັນແຫ່ງໄຊຊະນະຂອງກຳມະກອນໃນທົ່ວໂລກ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 1ພຶດສະພາຂອງທຸກໆປີເປັນວັນກຳມະກອນສາກົນ ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ