ປະທານ ສະໂມສອນ ໄອດີຊີ ຈຳປາສັກ ຢູໄນເຕັດ ຊີ້ແຈງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ກໍລະນີທີ່ຖືກກ່າວຫາຈາກ BBC ວ່າສະໂມສອນຄ້າມະນຸດ