ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປົດປ່ອຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ

ຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນ: ໂທລະໂຄ່ງ Tholakhong