ປະຕິ​ເສດ​ແນວ​ໃດ?

”ຫຼາຍຄົນຄົງເຄີຍອຶດອັດໃຈບໍ່ໜ້ອຍກັບການທີ່ຕ້ອງມາປະຕິເສດຄົນໃກ້ຊິດເພາະ​ໂຕ​ເຮົາເອງຍັງຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ອາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແຕ່ຈະປະຕິເສດ​ແນວໃດ? ໃຫ້ຄວາມສໍາພັນນັ້ນຍັງດີຢູ່”

1.ເວົ້າກົງໆ

ຖ້າເປັນໝູ່ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່..ເຮົາເອງຢູ່ໃນພາວະທີ່ຊ່ວຍເຂົາບໍ່ໄດ້ ເລືອກທີ່ຈະເວົ້າກັນ ກົງໆໄປເລີຍເພາະເປັນໝູ່ກັນ ແລະ ເຮົາກໍ​ຕ້ອງມີເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ?ຂ້ອຍເຖິງຊ່ວຍເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ຫຼັງ​ຈາກຜ່ານມາກໍຈະສະເໜີ ຫຼື ເຮັດການຊ່ວຍເຫຼືອທາງອື່ນໃຫ້ໝູ່ໄປ. ປະຕິ​ເສດຢ່າງ​ບໍ່ອ້ອມຄ້ອມດຽວຊິ​ຂັດໃຈກັນລ້າໆ ຫາກເປັນໝູ່ ຫຼື ຄົນໃກ້ຊິດທີ່ສະໜິດກັນ​ແທ້ ຮັກ ແລະ ຈິງໃຈກັບເຮົາເຂົາໜ້າຈະຮັບໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຮົາໃນຈຸດນີ້.

2.ບໍ່ມີເງິນ

ຖ້າມີໝູ່ມາຍືມເງິນແຕ່ເຮົາບໍ່ມີຈະໃຫ້ ຫຼື ເຂົາເຄີຍມີປະວັດບໍ່ດີເລື່ອງເງິນມາກ່ອນ ບອກໄປເລີຍວ່າ ເງິນທີ່ເຮົາມີຕອນນີ້ ບໍ່ພໍໃຫ້ເຈົ້າຍືມ ຖ້າມີກໍໃຫ້ຍືມເລີຍ ແຕ່ເຮົາເອງຍັງໝຸນເງິນບໍ່ທັນ. ຄືວິທີທີ່ຈະເລືອກປະຕິເສດໄປກ່ອນແລ້ວລອງສະເໜີທາງແກ້ບັນຫາໃຫ້ເຂົາໄປ.

3.ປະຕິເສດແດ່ຖ້າວຽກຖ້ວມ​ຫົວ

ອີກເລື່ອງທີ່ວ່າພະນັກງານ​ຫ້ອງການເຈິເລື້ອຍກໍຄື ການຖືກເພີ່ມວຽກໂດຍທີ່ວຽກ​ເກົ່າກໍແທບເຮັດບໍ່ທັນກໍຄວນບອກປະມານວ່າ ຖ້າຫາກຮັບມາເຮັດແລ້ວວຽກຈະອອກມາບໍ່ດີ ແລ້ວຈຶ່ງບອກວ່າ​ຖ້າວຽກທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບມອບໝາຍກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວຕອນ​ໃດ​ດຽວຈະໄປຊ່ວຍທັນທີ ແຕ່ຖ້າເຈິປະເພດທີ່ຂີ້ຄ້ານເຮັດວຽກແລ້ວເອົາມາໃຫ້ເຮົາກໍຈະບອກ​ໃນເຊີງວ່າປະຕິເສດເຂົາໄປເລີຍວ່າວຽກຂອງເຮົາກໍມີເທົ່າກັນກັບຂອງເຈົ້າຫັ້ນ​ແຫຼະ ຕ່າງຄົນຕ່າງເຮັດດີກວ່າ.

ສະຫຼຸບກໍຄືການປະຕິເສດທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ການປະຕິເສດຢ່າງກົງໄປກົງມາພ້ອມເຫດຜົນຂອງການປະຕິເສດນັ້ນໂດຍຍັງຢືນຍັນຄວາມຈິງໃຈທີ່ຢາກໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແມ້ຈະບໍ່ພ້ອມ ຫຼື ບໍ່ຢາກເຮັດກໍຕາມ.