ປະຊາຊົນເຮລາຄານໍ້າມັນສືບຕໍ່ປັບລົງ

ລາຄານໍ້າມັນຍັງຄົງສືບຕໍ່ປັບລົງ ຜົນມາຈາກລາຄານໍ້າມັນໂລກ ມີການປ່ຽນແປງ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເຊົ້າມື້ນີ້, ລາຄານໍ້າມັນຢູ່ປໍ້າທົ່ວປະເທດແມ່ນໄດ້ມີການປັບລົງຕື່ມອີກຈາກປັບສອງຄັ້ງໃນເດືອນກ່ອນ.
ວັນທີ 4 ທັນວາ 2015 ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລື່ອງການປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນແອັດຊັງ ແລະ ກາຊວນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດລາຄາໃໝ່ນັບແຕ່ເວລາ 6:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 7 ທັນວາ 2015 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ລາຄາໃໝ່ນີ້ ແອັດຊັງພິເສດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຂາຍໃນລາຄາ 8.470 ກີບຕໍ່ລິດ, ທຳມະຍາດ 7.420 ກີບຕໍ່ລິດ, ກາຊວນ 6.030 ກີບຕໍ່ລິດ, ແຂວງຄຳມວ່ນ ແອັດຊັງພິເສດ 8.500 ກີບ, ທຳມະດາ 7.440 ກີບ ແລະ ກາຊວນ 6.050 ກີບ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແອັດຊັງພິເສດລາຄາດຽວກັບແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແອັດຊັງທຳມະດາ 7.450 ກີບ, ກາຊວນ 6.060 ກີບ, ລາຄາແອັດຊັງພິດເສດ 8.200 ກີບ, ທຳມະດາ 7.700 ກີບ, ກາຊວນ 6.080 ກີບໃຫ້ຂາຍຢູ່ແຂວງຈຳປາສັກ, ສ່ວນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແອັດຊັງພິເສດ 8.570 ກີບ, ທຳມະດາ 7.520 ກີບ, ກາຊວນ 6.130 ກີບ, ຂະນະທີ່ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງແອັດຊັງທຳມະດາ 7.620 ກີບ ແລະ ກາຊວນໃຫ້ຂາຍໃນລາຄາ 6.230 ກີບຕໍ່ລິດ.