ປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງ ພິຈາລະນາ ສວນສະໜຸກແຫ່ງໃໝ່

ຈົດໝາຍຈາກແຟນເຟສບຸກ Pathedlao ລະບຸວ່າ: ຄ່າຜ່ານປະຕູສ່ວນນໍ້າຢູ່ສູນການຄ້າລາວໄອເຕັກແພງເກີນໄປ ແລະ ກໍແພງກວ່າຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນເປັດ ແລະ ຊີ້ປາໃນທ້ອງຕະຫລາດ ສະນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ ຫລື ບໍ່? ເຊິ່ງລາຄາຜູ້ໃຫຍ່ແມ່ນ 100.000ກີບ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 50.000ກີບ. ລາຄາຜ່ານປະຕູຄວນຫລຸດລົງຕື່ມອີກເພື່ອສົ່ງເສີມເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເຮົາໂດຍສະເພາະລູກຫລານພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າໄປຫລິ້ນໃນຍາມພັກຜ່ອນ. 

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຂ່າວປະເທດລາວ.