ປະຊາຊົນລາວ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ຍ້ອນມີໄຟຟ້າໃຊ້ຖາວອນ

ຍ້ອນມີໄຟຟ້າໃຊ້ປະຊາຊົນລາວ ຈຶ່ງໄດ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຫລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ກ່ອນໜ້ານີ້ຫລາຍສີບປີ, ຂະແໜງການອື່ນໆເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງາງນ ແລະ ທຸກລະກິດ ກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເກີດຂື້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນທຸກເຂດ, ລູກຫລານປະຊາຊົນຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫລີ ກໍມີໄຟຟ້າໃຊ້ໄດ້ຮ່ຳຮຽນໜັງສືໃນຍາມຄ່ຳຄືນອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ເປັນທີ່ພາກພູມໃຈທີ່ສຸດ ແມ່ນສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າ ແບບຖາວອນໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ທັງໝົດ 89% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ໃນການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ຄາດວ່າຕົວເລກຈຳນວນຄອບຄົວໃນທ່ົວປະເທດ ຈະມີໄຟຟ້າໃຊ້ແບບຖາວອນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 95% ໃນປີ 2020 ທັງນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າ ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືເອົາ ການພັດທະນາ ແລະ ການສະໜອງພະລັງງານສະໄໝໃໝ່ ໂດຍສະເພາະໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເປັນວຽກງານສຳຄັນ, ເປັນບູລິມະສິດ ສຳລັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ ດຣ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 2015 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນໂອກາດວັນພະລັງງານໂລກ (22/10/2015) ວ່າ: ສປປ ລາວ ມີນະໂຍບາຍ ສ້າງປະເທດເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເໝາະສົມ ທາງດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ທ່າແຮງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂອງປະເທດ ເຊິ່ງມີຜົນສຳເລັດຫລາຍ ແລະ ພັດທະນາໄວ ພົ້ນເດັ່ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ເຊັ່ນ: ປີ 1995 ລາວມີກຳລັງ ການຜະລິດໄຟຟ້າ ທັງໝົດພຽງແຕ່ 210 ເມກາວັດ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 1.085 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ແຕ່ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ກຳລັງການ ຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 5.047 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 26.598 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ, ພ້ອມມີລະບົບ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ ເຊື່ອມຈອດແຕ່ພາກເໜືອເຖິງພາກກາງ, ສ່ວນການເຊື່ອມຕໍ່ ພາກກາງກັບພາກໃຕ້ກໍຈະສຳເລັດໃນຕົ້ນປີໜ້າ, ສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຂະແໜງການອື່ນໆ ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ. ສຳລັບການພັດທະນາໄຟຟ້າຢູ່ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຈັດເປັນພະລັງງານໃນກຸ່ມແຫລ່ງທີ່ສະອາດ, ເປັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຕໍ່ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນຊົນນະບົດໄປໃນຕົວ, ຖືເປັນການ ປະກອບສ່ວນ ສ້າງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ຈາກການຂາຍໄຟຟ້າ ໃນແຕ່ລະປີຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ພັດທະນາ ຂະແໜງການອື່ນໆກໍຄື ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ດ້ານພະລັງງານ.

ທ່ານ ​ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ບໍ່ຢຸດຢູ່ພຽງແຕ່ການດືງເອົາສາຍໄຟຟ້າໄປເຖິງເຂດ ບັນດາບ້ານທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ, ປະຢັດ
 ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ ຈາກການຜະລິດເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ຈາກການມີໄຟຟ້າໃຊ້, ພ້ອມສືບຕໍ່ສະໜອງພະລັງງານ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີ ການກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການດຳເນີນວຽກງານຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໂດຍແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນ, ການພັດທະນາມີປະສິດທິຜົນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ນຳໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດຢ່າງກຸ້ມຄ່າ ແລະ ເປັນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ເປັນມໍລະດົກ​ໄວ້ໃຫ້ກັບລຸ້ນລູກລຸ້ນຫລານຂອງພວກເຮົາ ໃນພາຍພາກໜ້າ.
ທີ່ມາ 
http://kpl.gov.la/