ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະສາມາດ ເພີ້ມຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງປ່າໄມ້ໄດ້

ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະສາມາດເພີ້ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ປົກຫຸ້ມເຖິງ 65 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ຂອງປະເທດໄດ້ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ພາຍໃນປີ 2015 ນີ້.ຟັງລາຍງານ ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ລັດຖະບານລາ ຈະສາມາດ ເພີ້ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ໄດ້.ເຈົ້າໜ້າທີີ່ຂັ້ນສູງໃນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເປັນກາຍາກຢ່າງຍິ່ງທີ່ລັດຖະບານລາວຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະເພີ້ມຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງສະພາບປ່າໄມ້ໃຫ້ປົກຫຸ້ມເຖິງ 65 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດ ຂອງປະເທດໄດ້ ພາຍໃນປີ 2015 ນີ້ທັງຍັງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຈະເພີ້ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດພາຍໃນປີ 2020 ອີກດ້ວຍ.ເນື່ອງຈາກວ່າ ປ່າໄມ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຂອງລາວ ໄດ້ຫລຸດອັດຕາຄວາມໜາແໜ້ນລົງ ຢ່າງຫລວງຫຼາຍໃນໄລຍະ 15 ປີ ມານີ້ ຊຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກການລັກລອບ

ຕັດໄມ້ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຈົນເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່ ໃນເນື້ອທີ່ລວມພຽງ4 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼືຄິດເປັນ 16 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດເທົ່ານັ້ນ.ການຖາງປ່າ ເຮັດໄຮ່ ກໍເປັນບັນຫາ ອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ທາງການລາວ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ.ໂດຍປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ການລັກລອບຕັດໄມ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ສາມາດດຳເນີນການໄດ້ ຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນ ເພາະມີຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ໃນພາກລັດຖະບານລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມດ້ວຍ ຈຶ່ງໄດ້ປ່ອຍປະລະເລີຍ ໃຫ້ມີການລັກລອບຕັດໄມ້ຢູ່ເລື້ອຍມາ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:“ກະແມ່ນວ່າ ປະຊາຊົນຂັດຂ້ອງວ່າ ເປັນແນວໃດ ອັນລັດຖະບານນີ້ ຄືຈັ່ງວ່າ ປ່ອຍໃຫ້ຂຸດຄົ້ນໄມ້ຫຼາຍແທ້ ຂົນໝົດມື້ ໝົດຄືນ ຈັກໄປທາງເລກ 7 ໄປທາງນ້ຳກັ້ນ ໄປທາງເລກ12 ໄປທາງເລກ 9 ແລ້ວກໍວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຜູ້ແທນຫຼວງນ້ຳທາຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຈາກການກວດສອບເຂດສຳປະທານຫຼາຍກວ່າ 200 ພື້ນທີ່ ໃນທົ່ວປະເທດ ຍັງພົບວ່າ ໄດ້ມີການລຸກລ້ຳເຂົ້າໄປລັກລອບຕັດໄມ້ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແລະ ເຂດປ່າປ້ອງກັນຂອງລັດຖະບານລາວທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ.ໂດຍອິງຕາມຂໍ້ມູນ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ລະບຸວ່າລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອປູກພືດເສດຖະກິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຢາງພາລາຢູຄາລິບຕັສ ອ້ອຍ ສາລີ ແລະມັນຕົ້ນ ຄິດເປັນພື້ນທີ່ລວມກັນກວ້າງກວ່າ 570,000ເຮັກຕາ ຫາກແຕ່ຈາກການກວດສອບ ໃນພາກຕົວຈິງພົບວ່າ ໄດ້ມີການບຸກລຸກເຂົ້າໄປລັກລອບຕັດໄມ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະປ່າປ້ອງກັນຂອງລັດຖະບານ ຄິດເປັນພື້ນທີ່ກວ້າງກວ່າ 1 ລ້ານ ເຮັກຕາແລ້ວໃນປັດຈຸບັນ.ທາງດ້ານກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ລາຍງານວ່າ ໃນແຜນການປີ 2013-2014 ລັດຖຸບານໄດ້ອະນຸມັດໂຄວຕ້າການຕັດໄມ້ຄິດເປັນປະລິມານ ລວມ 1 ລ້ານກວ່າແມັດກ້ອນ ແບ່ງເປັນໂຄວຕ້າໄມ້ປົກກະຕິ 580,071 ແມັດກ້ອນ ແລະໂຄວຕ້າໄມ້ພິເສດ 446,783 ແມັດກ້ອນຫາກແຕ່ລັດຖະບານ ກໍມີລາຍຮັບຈາກພາສີການສົ່ງໄມ້ໄປຕ່າງປະເທດພຽງ 20 ລ້ານ ດອນລາເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດ ທີ່ເຫັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ເປັນສຳຄັນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ໃນຄະນະກຳມະການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:“ໄມ້ພວກເຮົານີ້ ຂຸດຄົ້ນອອກເປັນຈຳນວນມະຫາສານທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍໄມ້ນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ພໍເທົ່າໃດ ໄມ້ແມັດກ້ອນໜຶ່ງ ພວກເຮົາຂາຍນີ້ ມີແຕ່ຢູ່ໃນ ລະດັບ 50-60 ຫຼຽນຕໍ່ແມັດກ້ອນ 50-60 ຫຼຽນນີ້ແລ້ວ ເບິ່ງປ່າໄມ້ພວກເຮົາ ທີ່ຖືກບຸກລຸກທຳລາຍນັ້ນ ເປັນຈຳນວນມະຫາສານ ອັນນີ້ນິ ມັນໆສວນທາງກັນກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.”ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະກຳມະການກວດກາແຫ່ງລັດ ບອກວ່າການປະເມີນດັ່ງກ່າວຖືເປັນການປະເມີນລາຄາໄດ້ທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ໃນອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 50 ເປີເຊັນຊຶ່ງກໍເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຕ້ອງສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດຄິດເປັນ ມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍຕື້ກີບ ໃນແຕ່ລະປີ

ຂໍຂອບໃຈທີ່ມາ : lao.voanews.com