ປະຊາຊົນບ້ານນໍ້າປ່ອງກາຍເປັນບ້ານພົ້ນທຸກ ຍ້ອນການປູກໝາກກ້ຽງ

ທ່ານ ບຸນທອງ ເລົາ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ບ້ານນໍ້າປ່ອງ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບ້ານນໍ້າປ່ອງ ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1969, ເປັນບ້ານຊົນເຜົ່າມົ້ງ ໃນເມື່ອກ່ອນປະຊາຊົນດຳລົງຊິວິດແບບທຳມະຊາດ ຖືເອົາອາຊີບການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຂາຍ, ມີບາງປີກຸ້ມກິນ ບາງປີກໍບໍ່ກຸ່ມກິນ ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະນັ້ນທຸກຍາກລຳບາກ, ຮອດປີ 1996 ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປູກໝາກກ້ຽງ ແລະ ປູກຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ປີ 1999 ຈົນເຖີງປັດຈຸບັນ, ມີເນື້ອທີ່ປູກໝາກກ້ຽງທັງໝົດ 15 ເຮັກຕາ, ມີ 100 ກວ່າຄອບຄົວ ໃຊ້ເວລາການປູກ 3-4 ປີ ສາມາດເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຂາຍໄດ້ ໃນລາຄາ 5.000 ກີບຕໍ່1 ກິໂລ ເຊິ່ງມີພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ຈາກຕ່າງແຂວງມາຊື້ຢູ່ບ້ານ ແລະ ສົ່ງຂາຍຍ່ອຍຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ໃນເທສະບານແຂວງໃນລາຄາ 10.000 ກີບຕໍ່1 ກິໂລ.
ຈາກການຂາຍໝາກກ້ຽງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ມີລາຍຮັບສະເລ່ຍ ຄອບຄົວໜຶ່ງປະມານ 25 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ແລະ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ ແມ່ນຄອບຄົວ ທ່ານ ທອງຈັນ ຈາງ, ມີເນື້ອທີ່ປູກໝາກກ້ຽງ 2 ເຮັກຕາ, ປູກໄດ້ 3.000 ກວ່າຕົ້ນ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບປະມານ 250 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ແລະ ຄອບຄົວທ່ານ ຟົງວາງ, ມີເນື້ອທີ່ 2 ເຮັກຕາ, ມີ 2.000 ກວ່າຕົ້ນ, ມີລາຍຮັບປະມານ 200 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ. ຜ່ານການປູກໝາກກ້ຽງ ເຫັນວ່າຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມືດີຂື້ນເລື້ອຍໆ, ມີເຮືອນຖາວອນຢູ່, ມີພາຫະນະຮັບໃຊ້ຊິວິດປະຈຳວັນ, ມີເງິນສົ່ງລູກຫລານ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ

pathedlao Lao