ປະຊາຊົນກັງວົນ ສານເຄມີຈາກສວນກ້ວຍນາຍທຶນຈີນ ຮົ່ວຊຶມມາສູ່ຊຸມຊົນໄລຍະນ້ຳຖ້ວມ

ລະຫວ່າງວັນທີ 15 -16 ສິງຫາ 2016 ນີ້ໄດ້ມີຝົນຕົກໜັກຢູ່ທີ່ແຂວງອຸ ດົມໄຊ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຊາຍ ແດນລະຫວ່າງ ເມືອງໄຊຫາເມືອງແບງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສາຍນ້ຳແບງ ມີປະລິມານນ້ຳ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະໄຫຼແຮງເຮັດ ໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມໜັກສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເມືອງແບງກັບເມືອງຮຸນ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຖະໜົນຫົນທາງຖືກເຊາະເຈື່ອນ, ເປເພ, ເສົາໄຟຟ້າຫັກລົ້ມ, ຂົງເຂດທຳ ການຜະລິດກະສິກຳ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຕາມລ້ອງແມ່ນ້ຳແບງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເປັນບໍລິເວນ ກວ້າງ ລວມທັງສາງວັດສະດຸພັນຂອງ ໂຄງການປູກກ້ວຍຫອມຂອງຈີນ ກໍຖືກ ນ້ຳຊຸໄຫຼໄປກັບນ້ຳບາງສ່ວນກໍຈົມຢູ່ພື້ນຕົມເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການຕື່ນຕົກໃຈ ແລະເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ທາງໂລກອອນ ລາຍວ່າມີສານເຄມີຂອງໂຄງການປູກ ກ້ວຍຫອມຂອງຈີນ ຮົ່ວໄຫຼ ແລະເຈືອປົນຢູ່ກັບນ້ຳເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແລະ ມັນອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບຄົນ, ສັດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທາງພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຄືພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງ ກໍໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງໃຫ້ມວນຊົນຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈລະອຽດ ຊຶ່ງຜ່ານການລົງ ກວດກາ ແລະສຳຫຼວດຕົວຈິງຂອງສອງ ພະແນກການແລ້ວຜົນປາກົດວ່າ ສິ່ງທີ່ ມວນຊົນເຂົ້າໃຈວ່າມີສານເຄມີຮົ່ວໄຫຼ ໄປກັບນ້ຳ ແລະອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນ ຕໍ່ກັບຄົນ, ສັດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນມັນ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງຕາມທີ່ເປັນຂ່າວມັນ ເປັນພຽງແຕ່ ຢາບຳລຸງພືດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບຳລຸງດອກ, ໝາກ ແລະຢາຂ້າເຊື້ອ ລາທີ່ມັກເກີດກັບໝາກກ້ວຍເທົ່ານັ້ນ ທັງເປັນຢາທີ່ລັດຖະບານເຮົາອະນຸມັດໃນ ການນຳເຂົ້າ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຜະລິດກະສິກຳອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືຢາບໍາ ລຸງດັ່ງກ່າວທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ແລະໄຫຼໄປກັບນ້ຳນັ້ນຍັງຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກຈາກພາສະນະທ່ີ ບັນຈຸໄວ້ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນເຖິງ ແມ່ນວ່າຢາບຳລຸງນັ້ນຈະຮົ່ວໄຫຼປົນກັບນ້ຳກໍຕາມມັນບໍ່ສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃດໆຕໍ່ກັບຄົນ, ສັດ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຄືການນຳຂອງແຂວງ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າຕື່ນຕົກໃຈ ແລະດຳລົງຊີ ວິດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ສ່ວນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະແກ້ໄຂໃນ ເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານ ກະສິກໍາ ກໍໄດ້ປຸກລະດົມປະຊາຊົນເກັບກູ້ ຜົນຜະລິດອັນທີ່ບໍ່ເສຍຫາຍຫຼາຍ ແລະຍັງ ໃຊ້ໄດ້ເປັນຕົ້ນແມ່ນສາລີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມເສຍຫາຍ ລວມທັງບຳລຸງຊ້ອມ ແຊມຕົ້ນເຂົ້າທີ່ລົ້ມໃຫ້ກັບຄືນສະພາບ ເດີມ ແລະນຳເອົາແນວພັນພືດມອບໃຫ້ ກັບປະຊາຊົນເພື່ອປູກທົດແທນຜົນຜະລິດ ທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ. ທີ່ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ