ປະຈຳເດືອນບໍ່ມາ ເປັນເພາະສາເຫດຫຍັງ

ປະຈຳ​ເດືອນເປັນ​ເລືອດ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຫລຸດ​ລອກ​ຂອງ​ເຍື່ອ​​ໂພງ​ມົດລູກຊຶ່ງ​ຈະ​ໄຫລ​ອອກ​ມາ​ທາງ​ຊ່ອງຄອດ​ຂອງ​ຜູ້ຍິງ​ໃນ​ທຸກ​ໆເດືອນໂດຍ​ເລື່ອງ​ນີ້​ຖື​ເປັນ​ເລື່ອງ​ປົກກະຕິ​ສຳລັບ​ຜູ້ຍິງແຕ່​ທັງ​ນີ້​ຈະ​ບໍ່​ປົກກະຕິຖ້າ​ມີ​ເດືອນ​ໃດ​ທີ່​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຂາດຫລື​ມາ​ບໍ່​ກົງ​ເວລາ ຊຶ່ງ​ບັນຫາ​ນີ້​ກໍ​ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ສາວໆຫລາຍ​ຄົນ​ເກີດ​ຄວາມ​ວິ​ຕົກ​ກັງ​ວົນ​ຂຶ້ນ​ໄດ້ໂດຍ​ສິ່ງ​ທໍາອິດ​ທີ່​ສາວໆຈະ​ຄິດ​ກໍ​ຄືສົງ​ໄສ​ວ່າ​ຕົວ​ເອງ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ຖືພາ​ຫລື​ບໍ່?ເພາະ​ການ​ທີ່​ປະຈຳ​ເດືອນ​ບໍ່​ມາ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ແປ​ວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືພາ​ສະເໝີ​ໄປຊຶ່ງ​ຍັງມີ​ອີກ​ຫລາຍ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ອາດ​ເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ບໍ່​ມາ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນຊຶ່ງ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ຈາກ…

- ມີ​ບັນຫາ​ສຸຂະພາບເຊັ່ນເຈັບ​ປ່ວຍ​ຊຳເຮື້ອ,ຕ່ອມ​ໄທ​ລອຍມີ​ບັນຫາເພາະ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ຂອງ​ຕ່ອມ​ໄທ​ລອຍຈະ​ເຮັດໃຫ້​ການ​ຜະລິດ​ຮໍໂມນ​ໜ້ອຍ​ເກີນ​ໄປ

- ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ​ໜັກ​ເກີນ​ໄປຈະ​ສັງເກດ​ໄດ້​ວ່າ​ນັກ​ກິລາ​ຍິງ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ຈະ​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ບໍ່​ເປັນ​ປົກກະຕິອັນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ການ​ເຝິກ​ຊ້ອມ​ຮ່າງກາຍ​ໜັກ​ເກີນ​ໄປຫລື​ອອກ​ກຳ​ລັງ​ກາຍ​ແລ້ວ​ນ້ຳ​ໜັກຫ​ລຸດລົງ​ຢ່າງວ່ອງໄວຊຶ່ງ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ໄຂ​ມັນ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ຕ່ຳແລະ​ຖ້າ​ປະລິມານ​ໄຂ​ມັນ​ໃນ​ຮ່າງກາຍ​ຕ່ຳ​ກວ່າ5%ຮ່າງກາຍ​ອາດ​ຢຸດ​ຜະລິດ​ຮໍ​ໂມນ​ເອດ​ໂຕ​ເຈນ​ແລະ​ລະ​ງັບ​ການ​ຕົກ​ໄຂ່ເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ບໍ່​ມາ​ຕາມ​ປົກກະຕິ

- ຄຽດສາວໆທີ່​ຄຽດ​ເລື້ອຍໆຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ທາງ​ດ້ານ​ອາລົມແລະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທາງ​ຮໍໂມນເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຄາດ​ເຄື່ອນ​ຫລື​ບໍ່​ມາ​ໄດ້

- ກິນ​ຢາ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີດ​ບາງ​ໂຕກິນ​ແລ້ວ​ອາດຈະ​ມີ​ຜົນ​ຂ້າງ​ຄຽງເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຂາດ​ໄປ​ປະ​ມານ3-4ເດືອນຊຶ່ງ​ເລື່ອງ​ນີ້​ສຳລັບ​ສາວໆທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີດ​ດ້ວຍ​ການ​ກິນ​ຢາ​ຄຸມ ຄວນ​ສຶກ​ສາ​ຜົນ​ຂ້າງ​ຄຽງ​ໃຫ້​ດີ​ເສຍ​ກ່ອນ

- ກິນ​ຢາ​ບາງ​ຊະນິດກິນ​ແລ້ວ​ອາດຈະ​ເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ບໍ່​ມາ​ໄດ້ເຊັ່ນ corticosteroids, ຢາ​ແກ້​ພະຍາດ​ຊຶມ​ເສົ້າ antidepressants, antipsychotics, ຢາ​ປິ່ນປົວພະຍາດ​ໄທ​ລອຍແລະ​ເຄ​ມີ​ບຳ​ບັດ​ບາງ​ຊະນິດເປັນ​ຕົ້ນ

- ຮວຍໄຂ່​ຜິດ​ປົກກະຕິອາການ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ຂອງ​ຮວຍໄຂ່ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ເຮັດໃຫ້​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາ​ບໍ່​ປົກກະຕິນອກ​ຈາກ​ນີ້​ສຳລັບ​ສາວໆທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ຂອງ​ຮວຍໄຂ່​ຍັງ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ລູກຍາກນໍາ​ອີກ​

- ຖືພາຂໍ້​ນີ້​ອາດ​ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພົບ​ເລື້ອຍ​ໆທີ່ສຸດຊຶ່ງ​ຜູ້ຍິງ​ທີ່​ຖືພາຈະ​ບໍ່​ມີ​ປະຈຳ​ເດືອນ​ມາຈົນ​ກວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ລູກ​ແລ້ວ​ຮ່າງກາຍ​ເປັນ​ປົກກະຕິແຕ່​ທັງ​ນີ້​ສຳລັບ​ສາວໆຄົົນໃດ​ສົງ​ໄສ​ວ່າ​ທີ່​ປະຈຳ​ເດືອນ​ຂາດ​ໄປ​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ເພາະ​ຖືພາ​ຫລື​ບໍ່ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ຊື້​ອຸປະກອນ​ກວດ​ການ​ຖືພາຫລື​ໄປ​ພົບ​ແພດ​ເພື່ອ​ກໍ່ການ​ກວດ​ສອບ​ໃຫ້​ຮູ້​ກັນ​ໄປ​ເລີຍ​ຈະ​ດີກວ່າ​