ບໍ່​ຢາກ​ກາຍເປັນ​ໝີ​ແພນ​ດ້າຕ້ອງ​ອ່ານ!!

ແພນດ້າ - ຮອຍຄ້ຳໃຕ້ຕາ

ໃຕ້ຕາຄໍ້າສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກການນອນໜ້ອຍ ຫຼື ເໝື່ອຍລ້າຈາກການໃຊ້ສາຍຕາຈ້ອງເບິ່ງຫຼາຍເກີນໄປເຊັ່ນ ການອ່ານໜັງສື ຫຼື ການຢູ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີດົນໆ ແນະນໍາໃຫ້ຊື້ຫນ້າຈໍກອງແສງ ຫຼື ໃສ່ແວ່ນກັນແສງ.

ນອກຈາກນີ້ການອອກໄປຖືກແສງແດດໂດຍກົງແບບບໍ່ປ້ອງກັນກໍເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງ ທາຄີມກັນແດດ ພ້ອມກັບແວ່ນຕາກັນແດດຕິດກະເປົ໋າໄວ້ເລີຍເລືອກແບບງາມໆ​ເລີດໆຈະໄດ້ປົກປ້ອງດວງຕາແບບບໍ່ອາຍໃຜ.

ໃຕ້ຕາບວມບໍ່ຍາກເລີຍ

ເກີດຈາກການບວມນໍ້າຄວນງົດອາຫານທີ່ມີລົດເຄັມຈັດ ແອລກໍຮໍ ແລະ ນໍ້າອັດລົມຈະໃຫ້ດີຕ້ອງດື່ມນໍ້າບໍ່ຫຼາຍ ບາງຄັ້ງການນອນຫຼາຍໆ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຕາບວມໄດ້ ແຕ່ຈະບວມບໍ່ດົນ ຖ້າເກີດອາການບວມຕອນເຊົ້າໃຫ້ນໍາສໍາລີຈຸບນໍ້າເຢັນຈັດ ບີບໝາດໆມາ​ແປະ​ໄວ້.

ບາງຄົນໃຊ້ວິທີໃຊ້ບ່ວງແຊ່ໃນນໍ້າໃສ່ນໍ້າກ້ອນໃຫ້ບ່ວງເຢັນແລ້ວເອົາອອກມາວາງຢູ່ຕາເອົາບ່ວງ​ເບື້ອງນູນວາງເທິງເປືອກຕາໃຫ້ກວມໄປ​ເຖິງໃຕ້ຕານຳປະໄວ້ຈົນ​ເຊົາເຢັນ ຄ່ອຍເຮັດຊໍ້າອີກຄັ້ງອາການບວມຈະລົດລົງ ແລະ ອີກວິທີທີ່ເຮັດໄດ້ງ່າຍໆຄືເອົາມັນຝລັ່ງດິບປາດບາງໆວາງໄວ້ໃຕ້ຕາປະໄວ້ຈົນມັນຝຣັ່ງແຫ້ງແລ້ວຄ່ອຍເອົາອອກ.

ສິ່ງສໍາຄັນຄືການທາຄີມບໍາລຸງໃຕ້ດວງຕາ​ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໄດ້ຫຼາຍສໍາລັບສາວໆໃຕ້ຕາຄໍ້າ ແລະ ມີຮິ້ວຮອຍໃຫ້ແຕະຄີມບໍາລຸງທີ່ຕາເບົາໆ ໂດຍເລີ່ມຈາກຫາງຕາລົງມາທີ່ໃຕ້ຕາຂຶ້ນໄປທີ່ຫົວຕາແລ້ວວົນໄປຫາເປືອກຕາເທິງຈົນກັບມາຈົບທີ່ຫາງຕານັບເປັນ 1 ຮອບໃຫ້ເຮັດ 3 ຮອບຕິດກັນຂໍຍໍ້າວ່າພຽງແຕະຄີມເບົາໆ ຫ້າມຖູກົດ ຫຼື ໃຊ້ແຮງຫຼາຍເກີນຄວນ.

ສ່ວນສາວ ໆ ທີ່ໃຕ້ຕາບວມໃຫ້ເຮັດໃນທິສະທາງກົງກັນຂ້າມຄືເລີ່ມຈາກຫົວຕາລົງໄປຍັງໃຕ້ຕາຂຶ້ນໄປເຖິງຫາງຕາວຂຶ້ນໄປທີ່ເປືອກຕາເທິງແລ້ວຈົບທີ່ຫົວຕາເຮັດ 3 ຮອບຄືກັນ

ນອກຈາກນີ້ການເລືອກຄີມບໍາລຸງໃຕ້ຕາທີ່ດີຄືຕ້ອງເຫມາະກັບຜິວທາແລ້ວບໍ່ຫນຽວແລະບໍ່ແສບຕາເວລາທາບໍ່ຕ້ອງຊິດຂອບຕາຮ່າງຫລາຍນັກເພາະເວລາເນື້ອຄີມຊຶມຊາບສູ່ຜິວຈະຊຶມຂຶ້ນດ້ານເທິງສະຫນັ້ນທີ່ບາງຄົນບອກ ທາແລ້ວແສບຕາເປັນເພາະຕາຊິດຂອບຕາເກີນໄປນັ້ນເອງ

ຖ້າເຮັດທັງຫມົດທີ່ແນະນໍາແລ້ວຍັງບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ດວງຕາສົດໃສຂຶ້ນເທົ່າໄຮແນະໃຫ້ໃຊ້ຄອນຊີນເລີປົກປິດຊະນິດທີ່ມີສານກັນແດດແລະສີອອກໂທນເຫລືອງບໍ່ແນະນໍາຄອນຊີນເລີສີອົມຊົມພູຫລືຈໍາພວກຄີມປັບສີຜິວພວກສີຂຽວ ສີມ່ວງແມ່ນຫຍັງແບບນັ້ນເພາະນອກຈາກຈະບໍ່ຊ່ວຍແລ້ວຍັງເຮັດໃຫ້ຕາເບິ່ງເປັນສີດຽວກັບທີ່ທາລົງໄປຫລາຍກວ່າ

ການທາຊີນເລີທີ່ຖືກຕ້ອງຄືການແຕະເບົາ ໆ ແລະເກ່ຍໃຫ້ທົ່ວບໍລິເວນທີ່ດໍາຄ້ໍາຢ່າຜະເຫລີໃຊ້ເທກນິກການປ້າຍທາແບບຮອງພື້ນອາດໃຊ້ວິທີກົ້ມຫນ້າແລ້ວຊ້ອນຕາຂຶ້ນເບິ່ງກະຈົກຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນບໍລິເວນທີ່ດໍາຄ້ໍາໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ ທາຊີນເລີໄດ້ຖະຫນັດຂຶ້ນຈ້າ