ບໍ່ຢາກໃຫ້ຜີວພັນເສຍ ຕ້ອງຫຼີກພືດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້

     ເຊື່ອແນ່ວ່າຫຼາຍໆທ່ານ ບໍ່ວ່າຍິງ ຫຼື ຊາຍ ກໍ່ດີຕ່າງກໍ່ຢາກມີສຸຂະພາບຜິວພັນທີ່ດີ ແລະ ສົດໃສ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍວ່າການກະທຳຂອງທ່ານບາງຄັ້ງອາດທຳລາຍຜີວພັນຂອງໂຕເອງໄປແບບບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕ ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ຜິວເກີດການໄໝ້ແດດ ແລະສູນເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈຕາມມາ ບັນດາໜຸ່ມສາວຄວນຫຼີກລ້ຽງພືດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້:

ຄວນຫຼີກລ້ຽງແສງແດດໃນໄລຍະເວລາ 10:00 ເຊົ້າ ຫາ 4:00 ແລງ ເພາະໄລຍະດັ່ງກ່າວແສງແດດຈາກດວງຕາເວັນຈະມີປະລິມານແສງ UV  ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວຕາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າຫຼີກບໍ່ໄດ້ຄວນທາຄີມກັນແດດເພື່ອປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ແລະ ເປັນການປົກປ້ອງຜິວໃຫ້ຂາວໃສຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຄວນທາຄີມກັນແດດຢູ່ສະເໝີເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ອອກໄປພົບກັບແສງຕາເວັນກໍ່ຕາມ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າແສງຈາກຫຼອດໄຟໃນເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກກໍ່ເປັນໂຕການທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວຄໍ້າໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຄວນເລືອກຜະລິດຕະພັນທີ່ປາສະຈາກສານ Hudroquine ເພາະສ່ວນປະສົມເຫຼົ່ານີ້ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍຫ່ຽວ ຫຼື ເກີດມະເຮັງໄດ້ຖ້າມີການສະສົມໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ.

ບໍ່ຄວນໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສານເລັ່ງໃຫ້ຜິວຂາວ ເຊິ່ງມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຜິວລາຍທີ່ອາດເກີດຮອຍຫ່ຽວ ແລະ ໄໝ້ໄດ້ນຳ.

ຫ້າມກິນວິຕາມິນເສີມຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ເຊັ່ນ: ອາດຈະເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງວາຍໄດ້.