ບໍ່ມີອີກແລ້ວຄຳຖາມ JACK ແຈັກ ສາຍນ້ຳມອງ Bor mee ek leo kham tham

=========================

Cr: TK soundlao Soundlao