ບໍ່ມີປະໂຫຍດ!! ໂວບບວກຍົກເລີກສັນຍາກັບເບັນເນີແລ້ວ

 

ໄປແລ້ວ!! ນິຄລາສ ເບັນເນີ ກອງໜ້າຮ່າງຍັກເມື່ອ ໂວບບວກ ປະກາດຍົກເລີກສັນຍາກັບຫົວຫອກເດັນໝາກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຫຼັງຈາກເຂົາບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບທີມເລີຍໃນໄລຍະຫຼັງ.

 

ໂວບບວກ ສະໂມສອນດັງຈາກ ບຸນເດສລີກາ ປະກາດຢືນຢັນເມື່ອວັນຈນັທີ່ຜ່ານມາວ່າໄດ້ຍົກເລີກສັນຍາກັບ ນິຄລາສ ເບັນເນີ ກອງໜ້າຮ່າງໃຫຍ່ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຫຼັງເຮັດຜົນງານໄດ້ບໍ່ດີນັບຕັ້ງແຕ່ຍ້າຍມາຢູ່ກັບທີມເມື່ອປີ 2014.

 

ຫົວຫອກທີມຊາດເດັນໝາກບໍ່ໄດ້ລົງສະໜາມທັງໃນລະດັບສະໂມສອນ ແລະ ທີມຊາດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 6 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເຄີຍຖືກ “ໝາປ່າເມືອງເບຍ” ລົງໂທດແບນຫ້າມຊ້ອມກັບທີມຊຸດໃຫຍ່ມາແລ້ວເນື່ອງຈາກຕື່ນສວາຍຈົນມາຊ້ອມບໍ່ທັນ ໂດຍຊ່ວງ 2 ລະດູການທີ່ຢູ່ກັບ ໂວບບວກ ນັ້ນ ເບັນເນີ ຍິງໄດ້ພຽງ 9 ລູກເທົ່ານັ້ນຈາກ 44 ເກມລວມທຸກລາຍການ ແລະ ຍິງບໍ່ໄດ້ເລີຍນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນຕຸລາປີກາຍ.

 

ເຄລາ ອັນລອບ ຜູ້ອຳນວຍການກິລາ ໂວບບວກ ກ່າວວ່າ “ນິຄລາສ ເບັນເນີ ບໍ່ໄດ້ເປັນນັກເຕະຂອງ ໂວບບວກ ອີກຕໍ່ໄປ ເຮົາໄດ້ຍົກເລີກສັນຍາຂອງນັກເຕະທີ່ມີໄປຈົນຮອດປີ 2017 ແລ້ວໂດຍທີ່ມີຜົນທັນທີ ເບັນເນີ ບໍ່ໄດ້ຊ້ອມກັບທີມມາໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ຫາກໍຖືກສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້”.