ບໍລິຫານ​ຜົນງານ​ຂອງ​ລູກ​ນ້ອງ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ

ຄົນເຮັດວຽກຫຼາຍໆຄົນ ລ້ວນຢາກ ​ເຄື່ອນຂຶ້ນມາເປັນຫົວໜ້າເປັນຜູ້ນໍາກັນທັງສິ້ນ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຂຶ້ນມາເປັນແລ້ວທ່ານອາດພົບວ່າການເປັນຫົວໜ້າມັນບໍ່ໄດ້ງ່າຍຢ່າງທີ່ຄິດ ທັງ​ວຽກ ຄວາມຄາດຫວັງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົວເອງທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນເປັນທະວີຄູນແລ້ວຍັງມີເລື່ອງຂອງການບໍລິຫານວຽກຈັດການເບິ່ງ​ແຍງລູກນ້ອງອີກດ້ວຍ.

ໃນຄວາມເປັນຈິງການເປັນຫົວໜ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ເກັ່ງສະ​ເພາະໃນວຽກຂອງຕົນເອງ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າມີທັກສະທາງເທັກນິກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ທັກສະໃນການບໍລິຫານຄົນ ເປັນອີກທັກສະໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ມັກຈະເປັນບັນຫາຂອງຫົວຫນ້າໃນທຸກວັນນີ້.

ຫົວຫນ້າທຸກຄົນຢາກໄດ້ລູກນ້ອງທີ່ສາມາດສ້າງຜົນງານໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ຫຼື ດີກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດທັງສິ້ນ ແຕ່ຫົວໜ້າວຽກ ກໍບໍ່ສາມາດເລືອກເຮັດວຽກສະ​ເພາະກັບລູກນ້ອງເກັ່ງໆ ເທົ່ານັ້ນເມື່ອເວົ້າເຖິງຂຶ້ນຄົນຍ່ອມມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ຫຼາກຫຼາຍຄວາມຄິດ ຫົວໜ້າຫຼາຍຄົນມັກຈະຈົ່ມວ່າການບໍລິຫານຜົນງານຂອງຄົນຍາກກວ່າບໍລິຫານວຽກທີ່ຕົວເອງຮັບຜິດຊອບອີກເພາະລູກນ້ອງແຕ່ລະຄົນຈະມີບຸກຄະ​ລິກ​ ນິ​ໄສແຕກ​ຕ່າງ​ກັນຢ່າງ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ.

ດັ່ງນັ້ນສິລະປະໃນການບໍລິຫານຜົນງານຂອງລູກນ້ອງຈຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ຫົວໜ້າຕ້ອງໃຊ້ເທັກນິກແລະ ວິທີການທີ່ຕ່າງກັນສໍາລັບຄົນແຕ່ລະຄົນໃນສະຖານະການແຕ່ລະສະຖານະການຕ້ອງທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງແບບສະບັບຂອງລູກນ້ອງແຕ່ລະຄົນ ຫົວໜ້າທີ່ດີຕ້ອງບໍລິຫານລູກນ້ອງຢ່າງເຂົ້າໃຈຕ້ອງຮູ້ຈັກ ນິໄສ ໃຈຄໍ ພື້ນຖານຈິດໃຈ ຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຂອງລູກນ້ອງແຕ່ລະຄົນອີກທັງຕ້ອງຮູ້ວ່າໃນສະຖານະການທີ່ແຕກຕ່າງກັບລູກນ້ອງແຕ່ລະຄົນ ຕ້ອງມີການເລືອກວິທີແລະ ການເວົ້າທີ່ເໝາະສົມບາງຄົນອາດຕ້ອງໃຊ້ຄວາມນິ້ມນວນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ບາງຄົນມັກແບບກົງໄປກົງມາ ຫຼື ບາງຄົນພຽງ​ແຕ່ສະແດງອອກດ້ວຍສີໜ້າທ່າທາງວ່າຜິດຫວັງກໍພຽງພໍແລ້ວ ເທັກນິກເລື່ອງການບໍລິຫານຜົນງານຂອງລູກນ້ອງຫຼາຍຮູບ​ແບບ ຕາມແຕ່ສະຖານະການນັ້ນມີຫຼາກຫຼາຍແຕ່ທີ່ຢາກແນະນໍາຄື:

1.ວາງແຜນຜົນງານສິ່ງທໍາອິດທີ່ຫົວໜ້າຈະຕ້ອງດໍາເນີນການກ່ອນອື່ນເລີຍ ໃນການບໍລິຫານຜົນງານຂອງລູກນ້ອງກໍຄືການວາງແຜນຜົນງານຮ່ວມກັບລູກນ້ອງຂອງຕົນໂດຍວາງແຜນວ່າລູກນ້ອງແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງສ້າງຜົນງານຫຍັງແດ່?ໃນແຕ່ລະປີ ຕ່າງຄົນຕ່າງເຂົ້າໃຈຄືກັນ ຫຼື ບໍ່ວ່າຜົນງານທີ່ຢາກໄດ້ນັ້ນມັນແມ່ນຫຍັງ?

2.ວິ​ໄຈລູກນ້ອງທົບທວນຜົນງານສອນວຽກ ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ຫຼັງຈາກທີ່ວາງແຜນຜົນງານຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຖິງຕອນນີ້ລູກນ້ອງແຕ່ລະຄົນກໍຈະຮູ້​ໂຕເອງແລ້ວວ່າຕົນເອງຈະຕ້ອງສ້າງຜົນງານຫຍັງ​ແນວ​ໃດ ແລະ ເທົ່າ​ໃດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດຮ່ວມກັບຫົວໜ້າ ຂອງຕົນເອງຫົວຫນ້າເອງກໍຕ້ອງເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການບໍລິຫານຜົນງານລູກນ້ອງເບິ່ງຈາກສອງປະເດັນຄືຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມທຸ່ມເທຄວາມເຕັມໃຈ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ.

ເມື່ອເລືອກໄດ້ແລ້ວວ່າຈະໃຊ້ເທັກນິກໃດ ວິທີການໃດໃນການບໍລິຫານວຽກລູກນ້ອງຫົວໜ້າຕ້ອງບໍ່ລືມກວດຜົນງານຂອງລູກນ້ອງວ່າ ໄປຮອດໃສແລ້ວ ມີບັນຫາຫຍັງແດ່ ຕ້ອງສອນວຽກໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໃນການເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ລູກນ້ອງເຮັດຜົນງານໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຕ້ອງສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ເກີດຂຶ້ນກັບລູກນ້ອງເພື່ອໃຫ້ເຂົາມີພະລັງໃນການສ້າງຜົນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.