ບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນຊື່ດັງ ປັດ Pual Walker ປະໝາດເອງຈົົນເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ

ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດລົດຍົນ 2005 Carrera GT ໄດ້ຍື່ນເລື່ອງຕໍ່ສານເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ສານວ່າ ພະເອກອະນາຄົດໄກ Paul Walker ເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງໄປສູ່ຄວາມຕາມ ເພາະລາວໂຕລາວເອງຮູ້ຈັກສະມັດຖະນະລົດຍົນ 2005 Carrera GT ທີ່ລາວໂດຍສານທີ່ສຸດ

ໂດຍທະນາຍຄວາມຕຈາກບໍລິສັດລົດຄັນດັ່ງກ່າວລະບຸວ່າ ພະເອກດັງຫັ້ນຮູ້ ແລະ ມີປະສົບການໃນການໃຊ້ລົດ 2005 Carrera GT ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ກໍ່ຍັງຍອມໃຫ້ໝູ່ຄື Roger Rodas ເຊິ່ງເປັນຄົນຂັບລົດເລັ່ງຄວາມໄວເຖິງ 90 ໄມລ ຕໍ່ຊົວໂມງ ຫຼື ປະມານ 144 ກິໂລແມັດ/ຊົວໂມງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ທັງ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດຂອງ Pual walker ນຳເຊັ່ນກັນ

ທະນາຍຄວາມຂອງ Meadow Walker ລູກສາວຄົນດຽວຂອງ Pual Walker ໄດ້ຍື່ນເລື່ອງຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດລົດຍົນ 2005 Carrera GT ໃນປະເດັນເລື່ອງການອອກແບບລົດທີ່ບໍ່ຕຳນຶງເໂິງການເກີດອຸປະຕິເຫດ ຈົນເຮັດໃຫ້ພໍ່ຂອງລາວເສຍຊີວິດ ທັງທີ່ມີໂອການລອດເຖິງ 1,20 ນາທີ


Paul Walker ແລະ ລູກສາວ

========================

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ http://www.tmz.com , http://www.latimes.com

ຂອບໃຈຮູບຈາກ Instagram @meadowwalker , http://www.gettyimages.com/

ແປແລະຮຽບຮຽງໂດຍ http://gossipstar.mthai.com

ທີ່ມາ: gossipstar.mthai.com